Brændstofprisernes himmelflugt har ramt fiskerisektoren hårdt over hele Europa

EUs Fiskeriudvalg afholder onsdag den 26. oktober mellem kl. 14.30 og 17.00 en offentlig høring med titlen »The Impact of the Energy Price Crisis on the Fisheries Sector and the Future of Fuels« (Energipriskrisens indvirkning på fiskerisektoren og fremtidens brændstoffer).

Fortsæt med at læseBrændstofprisernes himmelflugt har ramt fiskerisektoren hårdt over hele Europa

Esbjerg var engang Nordeuropas største fiskerihavn

  • Post category:Havne

Denne storhedstid i fiskeriet og det faktum ønsker Fiskeri- og Søfartsmuseets direktør David Dupont-Mouritzen ikke at lade gå i glemmebogen. Selvom fiskeriet idag er marginalt af hvad det var tidligere og siden også er afløst af et tilsvarende stort Erhvervseventyr, nemlig offshore, vil den daglige leder af museet ikke lade »fiskehistorien« gå tabt for eftertiden.

Fortsæt med at læseEsbjerg var engang Nordeuropas største fiskerihavn

Politisk enighed om den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

  • Post category:Nyheder

Efter resultatløse forhandlinger i december måned, om oprettelsen af den nye Europæiske fiskerifond, har der efterfølgende været flere trepartsforhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Europa-Rådet og Kommissionen, og disse har nu ført til enighed om et udkast, der går til første behandling inden Europa-Parlamentets valgperiode udløber.

Fortsæt med at læsePolitisk enighed om den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)