Politisk enighed om den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Politisk enighed om den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Efter resultatløse forhandlinger i december måned, om oprettelsen af den nye Europæiske fiskerifond, har der efterfølgende været flere trepartsforhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Europa-Rådet og Kommissionen, og disse har nu ført til enighed om et udkast, der går til første behandling inden Europa-Parlamentets valgperiode udløber.
Parlamentets ordfører Alain Cadec (EPP – FR) sagde efter forhandlingerne, ”at dette var det sidst kapitel i forhandlingerne og med denne politiske aftale i hånden, er grundlaget lagt for en ambitiøs Europæisk Hav- og Fiskerifond (EHFF) for 2014 – 2020.”

Aftalen lægger op til flere penge til dataindsamling og til en bedre forvaltning af fiskeriet. Især har Europa-Parlamentet sikret 520 mio. Euro specifikt til dataindsamling og til et andet varmt emne for parlamentet, som var støtten til medlemslande med et mindre kystfiskeri, hvor der nu stilles en handlingsplan i udsigt, som omhandler og giver en strategi for udvikling af konkurrenceevnen og bæredygtig heden af disse fiskerier.

I forslaget ligger der ligeledes støtte til den kommende fælles fiskeripolitik, som forpligter landene til at opstille nogle bæredygtige fiskekvoter fra 2015 og indfører et forbud mod udsmid af fisk. Her vil EHFF hjælpe fiskerne til at overholde de nye regler, ved at støtte investeringer i mere selektive fiskeredskaber og udstyr til at lette håndteringen, landingen og opbevaringen af uønskede fangster. Ligesom støtten efter forslaget også kan give tilskud til at forbedre sikkerheden og arbejdsforholdene ombord.

Aftalens videre vej er nu igennem EU’s fiskeriudvalg hvorfra det så sendes til endelig vedtagelse engang i april måned. En afgørelse der er længe ventet og som ligeledes nationalt skal igennem Fødevareministeriet, som på et politisk grundlag skal fordele fiskerifondens midler.

Kilde: Europa-Parlamentet
FiskerForum.com