Overvældende flertal i Europa-Parlamentet for sommerfiskeri af torsk i Østersøen

Medlemmer af Europa-Parlamentet stemte onsdag for at fjerne visse restriktioner for, hvor og hvordan fiskere må fiske i EU-farvande. Kystfiskere bør kunne fange torsk i Østersøen i kystnære områder i sommermånederne, siger en betænkning af Jaroslaw Leszek Walesa (EPP, PL). Betænkning blev vedtaget med 661 stemmer for, 7 imod og 20 hverken for eller imod.

Fortsæt med at læse Overvældende flertal i Europa-Parlamentet for sommerfiskeri af torsk i Østersøen