Forordningen mangler endnu fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Forordningen mangler endnu fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Den oplysning kom frem på workshoppen under DanFish 2013 i Bondestuen om torsdagen, hvor emnet netop var den nye Hav- og Fiskerifond, der gerne skulle virke fra årsskiftet 2013 og 14 og helt til 2020.

Den danske fiskeri- og akvakultursektor har netop nu gode forudsætninger for at bevare og styrke sin position som en global aktør, så forhandlingerne om den endelige forordning, skulle gerne styrke denne udvikling. De er netop nu i fuld gang i EU og forventes færdige inden for de kommende måneder. Den nye fond afløser den tidligere Europæiske Fiskerifond (EFF).

På workshoppen orienterede Fødevareministeriet om den seneste udvikling og arbejdet med det nye program, som skal være rammen for de midler, der tilfalder Danmark. Og det er ikke en lille beløbsramme der tales om, 5,5 mia. lyder beløbet for i hele EU, hvoraf de 142. mio. tilfalder Danmark, men der arbejdes på højtryk i ministeriet på at få øget dette beløb. Der er for nuværende udarbejdet tematiske målsætninger, som sidenhen gerne skulle ende ud i ca. fire indsatsområder, som politikerne så efterfølgende skal vedtage, hvorefter linjerne er lagt for hvorledes støttekronerne skal fordeles.

Det er en proces der tager tid og som det blev nævnt flere gange på mødet, forventede man ikke at det hele lå klart til årsskiftet, men man forventede i stedet, at have de store linjer klar til efter EU valget i maj 2014.

Alle blev på mødet opfordret til at komme med indput og kommentare til den kommende nye Hav- og Fiskerifond, som sikkert politisk vil prioritere bæredygtighed og miljø højere end den tidligere ordning, der i væsentlig grad havde fokus på og støtte til, forbedringer af fiskernes materiel og på brændstofbesparende foranstaltninger.

Den nye Hav- og Fiskerifond er et finansielt instrument, der skal hjælpe den nye fiskeripolitik i gang og støtte en bæredygtig udvikling inden for fiskeri og akvakultur.

Dengang som nu betød den stigende globalisering også forandringer i perioden 2007 til 2013, hvor de økonomiske, sociale, miljømæssige og politiske forhold også var under konstant forandring.  Hvilket da også  gav store udfordringer for den danske fiskeri- og akvakultursektor, der med en øget koncentration og ændret arbejdsdeling samt mere outsourcing, navigerede sig sikkert igennem perioden. 

Støtteinstrumenterne blev tilpasset disse forandringer og udfordringer og EFF-programmet, (det tidligere FIUF-Program) var rammen for, hvordan man i perioden 2007-2013 understøttede den bæredygtige udvikling, så den gav det størst mulige og  vedvarende udbytte i den danske fiskeri- og akvakultursektor. 

FiskerForum.com