EU`s fiskerireform ligger nu i hænderne på Europa-Parlamentet

EU`s fiskerireform ligger nu i hænderne på Europa-Parlamentet

Fiskeriministrene i EU nåede i nat et stort skridt nærmere en samlet fiskerireform, da en ny aftaletekst faldt på plads. Aftalen skal stoppe for udsmid af fisk og sikre bæredygtige fiskekvoter for fremtiden.
EU er tættere på at lande en ny fiskerireform. I nat blev EU’s ministre enige om en fælles aftale, og nu er det op til Europa-Parlamentet og det irske formandskab at hive snøren det sidste stykke i land. Det afgørende bliver nu om Europa-Parlamentet også vil finde et kompromis. Ellers kan det hele gå i vasken. Det vækker optimisme hos Danmarks fødevare- og fiskeriminister, Mette Gjerskov, der sidste år lagde kimen til fiskerireform, da Danmark havde formandskabet i EU.

”Det har holdt hårdt, og Ministerrådet har virkelig strakt sig langt for at imødekomme Parlamentets ønsker. Jeg synes, den aftale, vi har lavet, ligger på et sølvfad til Europa-Parlamentet, der nu har chancen for at snøre sækken, så vi sammen kan tage et historisk skridt for et bæredygtigt fiskeri i Europa. Det er en reform, der er enormt vigtig for fiskeriet og fiskebestandene, og det var en mærkesag for Danmark under formandskabet, så jeg er meget glad for, at vi nu forhåbentlig snart er i land,” siger Mette Gjerskov.

Reformforslaget fra EU’s ministerråd indebærer bl.a., at målene for bæredygtighed er styrket for både fisk og havmiljø i forhold til det tidligere forslag. Der bliver sat juridisk bindende mål for, hvor stor en del af en bestand man må fiske i EU’s farvande, så man ikke risikerer overfiskeri.
”De mål, vi har sat nu, er historisk ambitiøse. Med den aftale, får vi større og stabile fiskebestande. Det giver mere stabile kvoter, så fiskerne ved, hvad de kan regne med, men også mere fleksibilitet for den enkelte fisker. Så det er en meget ansvarlig aftale,” siger Mette Gjerskov.

Forbuddet mod udsmid af fisk fastholdes, men skal med den nye tekst først træde i kraft fra 2015 og bliver indfaset over fire år. Der kommer en bagatelgrænse på højst fem pct., der har været meget omdiskuteret.

”Udsmidsforbuddet er meget afgørende for, at vi kan opretholde fiskebestandene og levebrødet for EU’s mange fiskere. Derfor har det været et kardinalpunkt for Danmark både denne gang, og da vi lavede aftalen sidste år, at udsmidsforbuddet var en del af pakken. Vi har allerede besluttet at lave et udsmidsforbud i Skagerrak sammen med Norge, så det er godt at se, at vi er på vej med et forbud i hele EU,” siger Mette Gjerskov.

I reformaftalen er der givet mere medbestemmelse til medlemsstaterne. Blandt andet er der lagt op til en regionalisering, så de lande, der fisker i de enkelte farvande, kan lave regler for fiskeriet indbyrdes. Det kan fx betyde, at lande, der grænser op til Østersøen, kan lave regler for regionen, der tager højde for særlige regionale forhold.

I Ministerådets reform udspil blev der også plads til et dansk ønske, der gør det muligt at hæve fiskekvoter midt på året, hvis der er biologisk grundlag for det.

Reformforslaget skal nu forhandles endelig på plads med Europa-Parlamentet, før aftalen kan besegles.

Det irske formandskab har lagt op til, at den endelige aftale skal være på plads inden 1. juni.