Europa-parlamentet stemmer for mere kontrol i fiskeriet

Europa-parlamentet stemmer for mere kontrol i fiskeriet

Efter næsten to års forhandlinger, har Europa-Parlamentet på deres andet plenarmøde i oktober, torsdag taget skridt til en afstemningen om den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som skal løbe fra 2014 til 2020.

Det har været en yderst vigtig og afgørende afstemning i parlamentet, hvor der blev stemt om MEP Cadec’s betænkning om EHFF (Den Europæiske hav- og fiskerifond) og MEP Patrao-Neves betænkningen, for i det hele taget at nå til en politisk enighed inden udgangen af året.

Tilskud til skibsmotorerer og en kompensations ordning
Forskning og kontrolforanstaltninger fik flere midler til arbejdet, og Parlamentet stemte ligeledes for tilskud til nye energirigtige motorer og for en kompensations ordning for fiskerne ved midlertidige lukninger af fiskeri i et givent område.

Ingen tilskud til nye fiskefartøjer
Offentlig støtte til bygning af nye fiskefartøjer blev ikke vedtaget og der blev samtidig sat klare mål og grænser for de støttekroner, som medlemslandene i fremtiden må brug på deres fiskerflåder.

Damanaki roser Parlamentet
Fiskerikommissæren Maria Damanaki har efterfølgende været i medierne, og rost Parlamentets afstemning og resultatet med ordene, ”jeg er tilfreds med det samlede resultat af afstemningen. Især glæder jeg mig over beslutningen om at afvise brugen af EU-skatteydernes penge på at bygge nye fiskerfartøjer og samtidig reducerer det beløb som medlemslandene bruger på deres fiskeflåder i dag.”

Beslutningen vil få EHFF til at fokusere på finansiering af projekter , som fremmer en bæredygtig fremtid for fiskeriet og kystsamfundene og endelig hilser Kommissæren støtten fra Parlamentets side velkommen, til MEP Patrao-Neves betænkningen, som anbefaler støtte til at sikre havdata og dermed støtter og blåstempler kommissionens arbejde for den blå økonomi.