Torske kvoten ned med 20% i 2013

Torske kvoten ned med 20% i 2013

ICES vil skære i kvoten trods voksende torskebestand i Nordsøen og i Skagerrak.
Uforståelig anbefaling fra Det Internationale Havforskningsråd ICES, der i deres netop offentliggjorte rådgivning for fiskebestandene i 2013, beretter om en stigende bestand af torsk i både Nordsøen og Skagerrak. Hvorfor lægger man så op til en reduktion i dette fiskeri på ikke mindre end 20%.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen, har ifølge Fiskeri Tidende udtalt, ”Jeg har det meget svært med, at man anbefaler en reduktion af kvoten, når vi nu igen sort på hvidt kan se, at bestanden vokser.

Han peger på, at torsken har det bedre, og oplægget til en reduktion i kvoten ingen mening giver. ”Jeg vil håbe, at politikerne vil indse, at det både kan og skal gøres bedre,” siger Svend-Erik Andersen.

Årsagen og baggrunden for anbefalingen skal findes i forvaltningsplan mellem EU og Norge og her peger Svend-Erik Andersen på, at forvaltningsmodellen ikke tager højde for ”naturens luner”. For det er en anden virkelighed som fiskerne oplever, når de arbejder på havet.

Hvis ICES anbefaling accepteres af politikerne vil næste års TAC være på 25.441 tons i Nordsøen og Skagerrak for torsk, svarende til en reduktion på 20 procent i forhold til 2012.

I 2011 landede danske fiskere torsk for 374 millioner kroner, heraf var værdien af torsk i Nordsøen 119 millioner kroner.

Kilde: Danmarks fiskeriforening
FiskerForum.com