Torsk og kuller i det nordøstlige arktisk er nu MSC certificeret

Torsk og kuller i det nordøstlige arktisk er nu MSC certificeret

Med Norges certificering af torsk og kuller fra Marine Stewardship council (MSC) er de nu førende indenfor miljøcertificeret fiskeri.
Miljøansvarlig i norsk Eksportudvalg for fiskeri (EFF) Ingrid Dahl Skarstein, fortæller at der følger ansvar med at forvalte resurserne på en bæredygtig måde. Kombinationen mellem miljøansvar og økonomisk bæredygtigt fiskeri gør den norske forvaltningsmodel effektiv og er i dag også anerkendt af MSC.

MSC er en international organisation, som har udviklet egne certificeringsprogrammer for bæredygtigt og sikker forvaltede fiskebestande. Standarden omfatter alt fra størrelsen på fiskebestande til fiskemetoder og stiller store krav til forvaltningen af de bestande der er certificeret.

Med MSC certificeringen af torsk og kuller er Norge nu verdensledende på bæredygtigt fiskeri. Fiskeriet efter sej, sild og makrel er også MSC certificeret.

Norge har verdens største forsknings- og udviklingscentre indenfor fiskeri og fødevareproduktion. Dette giver værdifuld viden om de forskellige fiskebestande og dette kombineret med en intensiv overvågning og forvaltning, er dette arbejde nu også godkendt af MSC.

Torskekvoten i Barentshavet er på 751.000 tons i 2012, hvoraf 339.857 tons er tildelt norske fartøjer. Torskebestanden i Barentshavet er god og gydebestanden rekordhøj.

Kvoten for kuller i Barentshavet er på 318.000 tons hvoraf 153.253 tons er tildelt norske fartøjer.

Brugen af MSC logoet på produkterne er frivilligt for de norske producenter. Dette på trods kan man altid vide sig sikker på, at vælger man norsk fisk, kommer disse fra bæredygtigt fiskeri, fortæller branchechef for hvid fisk i EFF Karin Olsen.

Hun fortsætter med at torsk er en fisk med lange traditioner og er en af de mest populære fisk i mange lande og Norge har tradition for at være en vigtig leverandør af torsk til disse markeder.