Torsk med tomme maver giver lavere kvoter.

Torsk med tomme maver giver lavere kvoter.

Trods en stadig stigning i torskebestanden de sidste 15 år, i den østlige Østersø, så anbefaler Det Internationale Havforskningsråd (ICES) at kvoten for 2013 reduceres med 11 procent i forhold til 2012.
Ifølge den nyeste ICES bestandsvurdering fra i år, så fortsætter torskebestanden denne positive udvikling i den nærmeste fremtid. Men på trods af disse gode nyheder, så lyder ICES’ rådgivning for 2013, at kvoten skal reduceres med 11 procent i forhold til i år. Det skyldes en kraftig nedgang i middelvægten af de ældre torsk, sandsynligvis på grund af manglende føde i Bornholmsbassinet (område 25), hvor størstedelen af torskebestanden befinder sig.

Siden torskebestanden i den østlige Østersø begyndte at stige, er gennemsnitsvægten i flere aldersgrupper af torsk faldet mærkbart. Faktisk er den nuværende gennemsnitsvægt af de 4-årige og ældre torsk i fangstene den laveste, der nogensinde er blevet registreret i vores tidsserie, der går tilbage til 70erne.

DTU Aqua har beregnet mængden af torsk, sild og brisling i hvert underområde i Østersøen og disse udregninger viser at hovedparten af torskene befinder sig i Bornholmsbassinet (ICES område 25). Her er antallet af ældre torsk på nuværende tidspunkt det højeste i tidsserien (som går tilbage til 70erne).

Selvom torskebestanden tidligere (i 80erne) har været meget større end i dag, var torskene dengang udbredt over hele den østlige del af Østersøen, og kun en mindre del befandt sig i område 25.

Uheldigvis for torsken, befinder de fleste sild og brislinger sig uden for rækkevidde af torsken, dvs. i de nordlige og østlige dele af Østersøen (ICES områder 28, 29, 32). Der har aldrig været så lidt bytte (sild og brislinger) i forhold til antallet af store torsk i område 25 siden 70erne. Det er formodentlig årsagen til den kraftige nedgang i gennemsnitsvægten hos de ældre torsk. Fødemanglen hos torskene bliver yderligere bekræftet ved fund af en stigende andel af torsk med tomme mave i de biologiske prøver fra område 25.

Hvis man ser på antallet af individer som indgår i den anbefalede TAC for 2013, så er det fortsæt højere end i de foregående år. Men fordi torskene gennemsnitligt vejer mindre i dag end for blot få år siden, så svarer det til en lavere TAC i vægt.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com