Tekfisk Direkte: Når laksen lever i lukkede anlæg

Tekfisk Direkte: Når laksen lever i lukkede anlæg

Det er kun en lille brøkdel af verdens laks som lever og produceres i recirkuleringsanlæg, de såkalte RAS-anlæg.

Men ved hjælp af teknologien, er vi nu på vej ind i en opdrætsbranche i fuld fart. Men baner disse anlæg vejen for giftige gasser og sygdomme eller giver det mulighed for endnu flere laks på land ?

Disse og mange andre spørgsmål stiller Tekfisk skarpt på tirsdag den 18. februar, hvor man live-podkast fra Ole Bull Scenen i Bergen. Her kan man overvære et interview med forskningsleder Kari Attramadal fra Nofitech, om mulighederne og udfordringerne med RAS-teknologien. Undervejs vil man også stifte bekendtsskab med Arne Berge fra Fishglobe, Egil Bergersen fra Aquafarm Equipment, Asbjørn Dyrkorn Loland fra Akvahb og FoU-ansvarlig for Bulandet Miljøfisk, Åsa Espmark samt Jens Christian Holst fra Ecomerden, Arve Nilsen fra Vertinærinstituttet, Henrik Rye Jakobsen fra Fiskeridirektoratet og Rune Sandvik fra Erko Settefisk.

Her får du besked om fremtiden for lukkede opdrætsanlæg i havet.

Du kan se hele det foreløbige program for tirsdag den 18. februar 2020 her nedenfor:

– 10:30 – 11:00 Registrering
– 11:00 – 11:30 Derfor vil vi lade fisken vokse sig stor på land
– 11:30 – 12:00 Hvor stort kan landbaseret opdræt af store fisk blive.
– 12:00 – 13:00 Frokost
– 13:00 – 13:20 RAS-teknologi, muligheder og udfordringer
– 13:20 – 13:50 Dette er vores erfaringer med RAS
– 13:50 – 14:10 Pause
– 14:10 – 14:30 Derfor satser vi på lukket opdræt i havet
– 14:30 – 15:00 Fremtiden for lukket opdræt i havet.

Tilmelding dig her