Blander »Vestkysten« sig politisk i Jensen’s kamera-sag ?

Blander »Vestkysten« sig politisk i Jensen’s kamera-sag ?

Offentligt ansatte ved det danske inspektions- og fiskerikontrolskib »Vestkysten« har til dagligt bundne opgaver, primært omhandlende den regionale fiskerikontrol, som hører under Fiskeristyrelsen som igen hører under Miljø- og Fødevareministereriet.

Opgaverne for »Vestkysten« spænder fra kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak til sø-redningsopgaver. Men i det sidste døgns tid, ser det ud til at opgaverne er stukket en smule af for kontrolskibet.

Efter en enkelt afstikker til Kattegat, blev flere fiske-fartøjer lige over onsdag middag, kaldt op. Ikke som man skulle tro, som led i en fiskerikontrol, men mere som en form for »Galleup undersøgelse«, hvor »Vestkysten« som et andet meningsmålingsbureau, interesserede spurgte ind til, om de pågældende fiskere ville deltage i næste fredags medlemsmøde arrangeret af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) i Aalborg og om man i givet fald ville sejle til Aalborg samt hvad deres holdning var til kameraovervågning, sådan generelt.

En af de »analyse-ramte» fiskeskippere i området, følte sig smule intimideret over spørgsmålene og undrede sig samtidig over måden henvendelsen forgik på.

Skipper på FN 261 »Stjerne« Asbjørn Skov oplevede hændelses-forløbet således. Han blev kontaktet over VHF kanal 16 og man skiftede derefter over til anden kanal. Her blev han bedt om at ringe »Vestkysten« op på deres mobiltelefon. Han blev samtidig gjort opmærksom på, at det ikke drejede sig om et kontrolbesøg. Det var først lidt inde i samtalen efterfølgende, at skipperen på FN 261 »Stjerne«, blev klar over formålet med opkaldet.

Fra »Vestkystens« side, blev der inddirekte spurgt ind til det forestående medlemsmøde for fiskerne, der er sat til fredag den 31. januar 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center i Aalborg. Her har DFPO inviteret til medlemsmøde omkring kameraovervågning af danske fiskere.

Danmark har som det eneste land i EU valgt at ville introducere kameraovervågning af fiskeriet. Det sker på et tidspunkt, hvor kvoterne på torsk og andre arter i alle farvande er reduceret voldsomt i forhold til 2019. Samtidig er konsekvenserne af BREXIT fortsat uklare. På mødet vil Fiskeriminister Mogens Jensen blive bedt om at redegøre og forklare regeringens udmeldinger om kameraovervågning.

Klar over hvad opkaldet drejede sig om, blev Skipper Asbjørn Skov herefter mindre meddelsom og kort efter sluttede samtalen da også. »Vestkysten fortsatte herefter Nordvest over Læsø, hvor kontrolskibet lagde sig tæt op af nogle Strandby kuttere der også lå og fiskede i området. Her blev de istedet mødt af radiotavshed, da »Vestkystens« formål også her var gået op for fiskerne.

Da disse samtaler og den noget usædvanlige spørgelyst kom fiskeskipper og ejer af FN 261 »Stjerne« Henrik Larsen for øre, blev han irriteret og vred over »Vestkysten« blev brugt til et sådant formål. »Spild af offentlige midler og utidig indblanding i noget der overhovedet ikke vedkommer dem,« var reaktionen, da FiskerForum.dk fangede ham for en kommentar ovenpå onsdagens begivenhed. Skipper Henrik Larsen understegede igen, at »Vestkystens« opgave udelukkende bør bestå i inspektion og søredning og så absolut ikke, at gå hverken Ministeriets eller Styrelsens politiske ærinde. »Det er ikke meningen at vores skattekroner skal gå til sådanne formål. Samtidig føler jeg mig også krænget over spørgsmålene og undrede mig meget over bevæggrundene bag,« forklarer den nordjyske skipper videre.

  • Hvilken interesse kan et offentligt inspektionsskib / myndighed have i et politisk møde for medlemmer
  • Hvem står bag en sådan forespørgsel, for »Vestkysten« handler normalt kun på ordre oppefra i systemet – man må tænke sit.

Fiskeristyrelsen er i skrivende stund endnu ikke vendt tilbage på FiskerForum.dk’s henvendelse omkring »Vestkysten’s« »Gallupundersøgelse« i onsdags.

Spørgsmålene er derfor mange og blandt fiskerne er man godt klar over, at Styrelsen og Ministeriet for Fiskeriet, med Fiskeriminister Mogens Jensen i spidsen, skal igennem skærsilden på fredag den 31. januar 2020 og forsvare en ubegribelig og enerådig beslutning om kameraer ombord på danske fiskefartøjer.

DFPO Medlemsmøde fredag den 31. januar 2020 i Aalborg