Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv
Svenske myndigheder går langt mere radikalt til værks, når det drejer sig om regulering af skadevoldende vildt, som skarv og sæler.

Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv

Svenske myndigheder går langt mere radikalt til værks, når det drejer sig om regulering af skadevoldende vildt, som skarv og sæler. Bureaukratiske og meget omstændige regler for ansøgning om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt i Danmark, gør det tilsvarende nærmest umuligt at regulerer disse fiskespisende skadedyr her hjemme. Her er svenskerne endnu engang et mulehår foran danskerne.

Skarv

Forhistorien for vores svenske broderfolk, er at fiskebestandene også her er kraftigt faldene. Det har medført at det erhvervsmæssige fiskeri næsten er ophørt. Da både skarv og sæler er hovedmistænkte for at have indvirkning på fiskebestandene, negativt, foreslå myndighederne, efter et grundigt forarbejde blandt alle interessenter i området, at lægge en forvaltningsplan på bordet, der foreslår at antallet af blandt andet skarv i området halveres til ca. 3000 par inden år 2030.

Målet er tilsvarende, at skarven ikke må kolonisere sig og bredde sig i områder med fiskebeskyttelses-status.

Planen omfatter endvidere en detail-plan for, at skarven skal udgøre så procentvis lille en trussel for fiskebestande, der står på listen over truede fiskearter eller som har en ekstra vigtig funktion i økosystemet.

Den svenske forvaltningsplan foreslår at skarvbestanden følges tæt og også, at status for skarvebestanden fortsættes og at den holdes på niveauet således bestanden ikke igen udvikler sig.

Skarvkoloni

Forvaltningsplanen tager sigte på:

  • mindske skader forvoldt af skaven i fiskeriet, på fiskeredskaber og i forbindelse med skovproduktion.
  • skarven skal udgøre så lille en trussel som overhovedet muligt på fiskebestandene, der enten er rød-listede eller som har en vigtig funktion for økosystemet.
  • Nye skarvkolonier skal så vidt muligt mindskes, når de findes tæt på fiskebeskyttelsesområder og i nærheden af boliger.
  • iøvrigt bør viden og dialog øges omkring skarven, både regionalt, nationalt samt internationalt.

Du kan læse de svenske fritidsfiskeres indlæg her

Skriv et svar