Havets skadedyr breder sig – hvis de ikke reguleres

  • Post category:Nyheder

»Der er et yndigt land«, som der skrevet står af Adam Oehlenschläger fra 1819 i »fædrelandssagen«. En hyldest til Danmark og danskerne, hvor sangen fremhæver Danmark som noget helt særligt, »det står med brede bøge, nær salten Østerstrand«, - men noget er helt galt, der er skabt ubalance i vores kystnære »nær salten Østerstrand« havområder.

Fortsæt med at læseHavets skadedyr breder sig – hvis de ikke reguleres
Read more about the article Kystfiskerne går i rette med fødevareministeren omkring sæl- og skarvprojekter
Svenske myndigheder går langt mere radikalt til værks, når det drejer sig om regulering af skadevoldende vildt, som skarv og sæler.

Kystfiskerne går i rette med fødevareministeren omkring sæl- og skarvprojekter

I et åbent brev til Minister for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V) med CC til miljøminister Magnus Heunicke samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, stiller Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri FSK-PO, sig tvivlende overfor om tilskud til kun 2 projekter, afspejler det som man blev lovet dengang, nemlig at problematikken havde høj prioritet.

Fortsæt med at læseKystfiskerne går i rette med fødevareministeren omkring sæl- og skarvprojekter

Grøn overdrivelse af torskeproblemet – Sandhed eller misinformation

  • Post category:Fiskeri

Det er som en ellers meget alvorlig fisker fra de indre farvande muntert kalder de »grønne professorer« og selvudråbte eksperter fra det bæredygtige »Cafe Latté« segment, NGO’ere der altid og uden undtagelse hævder, at bundtrawl og landbrug er de store syndere bag torskens tilstand - men virkeligheden er dog mere kompleks end som så.

Fortsæt med at læseGrøn overdrivelse af torskeproblemet – Sandhed eller misinformation

Fiskerikommissionens rapport: Håndtering af sæler og skarv

I  Fiskerikommissionens rapport fra onsdag den 20. december 2023, bliver sæler og skarv diskuteret som en del af økosystemet, og der lægges vægt på, at i de områder hvor skarv og/eller sæler medvirker til, at havmiljøet forbliver fastlåst i en økologisk balance, hvor kystnære fisk ikke kan reetablere sig, selvom betydelige presfaktorer reduceres - bør der skabes bedre mulighed for direkte regulering af skarv- og sælbestanden, forudsat at dette sker indenfor bæredygtige rammer for disse arters populationer.

Fortsæt med at læseFiskerikommissionens rapport: Håndtering af sæler og skarv