Skarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:

Efter et afholdt Webinar, med deltagelse af Europaparlementets medlemmer af Renew Europe Group, kom MEP Emma Wiesner Sverige og MEP Nils Torvalds fra Finland samt assisterende formand for arrangementet og det virtuelle seminar omkring projektet »Baltic Seal and Cormorant Transnational Cooperation« (TNC), med en opfordring til EU og de nationale beslutningstagere om, at handle nu omkring de mange sæler og skarv der driver rovdrift på det kystnære fiskeri i Østersøen.

Fortsæt med at læse Skarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:
Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv
Svenske myndigheder går langt mere radikalt til værks, når det drejer sig om regulering af skadevoldende vildt, som skarv og sæler.

Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv

  • Post category:Miljø

Planen omfatter endvidere en detail-plan for, at skarven skal udgøre så procentvis lille en trussel for fiskebestande, der står på listen over truede fiskearter eller som har en ekstra vigtig funktion i økosystemet.

Fortsæt med at læse Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv
Sæl og skarv-rapport chokerer med million-tab for fiskeriet
I 2018 søgte Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) efter kystfiskere til en undersøgelse omkring sæler og skarvs påvirkning af det kystnære fiskeri.

Sæl og skarv-rapport chokerer med million-tab for fiskeriet

Skaderne efter sæl og skarv viser sig altså, at være mere end 17 gange større end man tidligere har antaget. Tallene er bare fra ét land, ud af de mange lande der omgrænser Østersøen.

Fortsæt med at læse Sæl og skarv-rapport chokerer med million-tab for fiskeriet

Skarv-problemet er løftet op på Nordisk plan

  • Post category:Foreninger

Et Nordisk samarbejde om konflikter mellem skarv og fisk, har haft deres andet møde ved DTU Aqua i Silkeborg, med deltagelse af forskere fra de nordiske lande, der sammen skal finde ud af hvorledes man bedst beskytter de sårbare fiskebestande mod skarven.

Fortsæt med at læse Skarv-problemet er løftet op på Nordisk plan

Åhh nej – skyd mig ikke…

Det er Dansk Ornitologisk forening (DOF) der med denne skræmmende og noget populistiske overskrift, prøver at få Miljøministeren talt væk fra planerne om at skyde flere skarv, da foreningen mener at der er fisk nok, både til fiskerne og til skarven i vores farvande.

Fortsæt med at læse Åhh nej – skyd mig ikke…