Read more about the article Kystfiskerne går i rette med fødevareministeren omkring sæl- og skarvprojekter
Svenske myndigheder går langt mere radikalt til værks, når det drejer sig om regulering af skadevoldende vildt, som skarv og sæler.

Kystfiskerne går i rette med fødevareministeren omkring sæl- og skarvprojekter

I et åbent brev til Minister for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V) med CC til miljøminister Magnus Heunicke samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, stiller Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri FSK-PO, sig tvivlende overfor om tilskud til kun 2 projekter, afspejler det som man blev lovet dengang, nemlig at problematikken havde høj prioritet.

Fortsæt med at læseKystfiskerne går i rette med fødevareministeren omkring sæl- og skarvprojekter

Grøn overdrivelse af torskeproblemet – Sandhed eller misinformation

Det er som en ellers meget alvorlig fisker fra de indre farvande muntert kalder de »grønne professorer« og selvudråbte eksperter fra det bæredygtige »Cafe Latté« segment, NGO’ere der altid og uden undtagelse hævder, at bundtrawl og landbrug er de store syndere bag torskens tilstand - men virkeligheden er dog mere kompleks end som så.

Fortsæt med at læseGrøn overdrivelse af torskeproblemet – Sandhed eller misinformation

Fiskerikommissionens rapport: Håndtering af sæler og skarv

I  Fiskerikommissionens rapport fra onsdag den 20. december 2023, bliver sæler og skarv diskuteret som en del af økosystemet, og der lægges vægt på, at i de områder hvor skarv og/eller sæler medvirker til, at havmiljøet forbliver fastlåst i en økologisk balance, hvor kystnære fisk ikke kan reetablere sig, selvom betydelige presfaktorer reduceres - bør der skabes bedre mulighed for direkte regulering af skarv- og sælbestanden, forudsat at dette sker indenfor bæredygtige rammer for disse arters populationer.

Fortsæt med at læseFiskerikommissionens rapport: Håndtering af sæler og skarv

DanFish: DTU forsker Niels Jepsen fortalte om skarven

  • Post category:Nyheder

DTU-forsker Niels Jepsen delte sine observationer om skarvens påvirkning af de danske fiskebestande under et foredrag på DanFish International 2023, scenen i Hal F.  Skarven, en stor sort fugl, er kendt for sin glubske appetit og har en betydelig indflydelse på fiskebestandene i området omkring skarvkolonierne, hvor den nærmest støvsuger området tomt for små fisk og yngel.

Fortsæt med at læseDanFish: DTU forsker Niels Jepsen fortalte om skarven

Skarv: Fiskerne mener politikerne gør for lidt – nu vil en politiker gøre noget

Fiskerne har i årevis efterlyst en national regulerings-plan mod den meget forslugne og sultne fugl, skarven. Problemerne syntes bare at blive større og mere komplekse, som tiden går. Sultne skarver fylder simpelthen for meget, efter at have været totalfredet siden 1983, de truer nu i et stadigt stigende antal, bestanden af fisk i de danske farvande og vandløb.

Fortsæt med at læseSkarv: Fiskerne mener politikerne gør for lidt – nu vil en politiker gøre noget

Velmente advarsler fra Småbåds-fiskerne i Danmark finder ikke alle steder gehør i det politiske system

  • Post category:Fiskeri

Gentagne advarsler fra ejeren af hjemmesiden www.smaabaadsfiskeri.dk og ejer af FB gruppen med samme navn, Erik Kusk Larsen, der med en imponerende mailkorrespondance i flere år, har forsøgt at råbe vores politikere og organisationsfolk op om problemerne med det stigende antal skarv og sæler, er blevet overhørt. Fakta og beretninger om fugle og pattedyr der ødelægger det kystnære fiskeri samt fritidsfiskeriet i og omkring de danske kyster, er ikke blevet taget alvorligt.

Fortsæt med at læseVelmente advarsler fra Småbåds-fiskerne i Danmark finder ikke alle steder gehør i det politiske system