Fisker fra Bælthavet: En forfærdelig gang sludder fra Danmarks naturfredningsforening

  • Post category:Fiskeri

Så skarpt sætter fisker Frank Theodorsen fra Bagenkop på Langeland det op, når præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN) Maria Reumert Gjerding i artikler vedholdende påstår, at fiskeriet af torsk ikke kan ske bæredygtigt mere, uden risiko for at bestanden kollapser og forsvinder, som det er sket andre steder i verden.

Fortsæt med at læseFisker fra Bælthavet: En forfærdelig gang sludder fra Danmarks naturfredningsforening

Skarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:

  • Post category:Nyheder

Efter et afholdt Webinar, med deltagelse af Europaparlementets medlemmer af Renew Europe Group, kom MEP Emma Wiesner Sverige og MEP Nils Torvalds fra Finland samt assisterende formand for arrangementet og det virtuelle seminar omkring projektet »Baltic Seal and Cormorant Transnational Cooperation« (TNC), med en opfordring til EU og de nationale beslutningstagere om, at handle nu omkring de mange sæler og skarv der driver rovdrift på det kystnære fiskeri i Østersøen.

Fortsæt med at læseSkarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:
Read more about the article Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv
Svenske myndigheder går langt mere radikalt til værks, når det drejer sig om regulering af skadevoldende vildt, som skarv og sæler.

Svensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv

  • Post category:Miljø

Planen omfatter endvidere en detail-plan for, at skarven skal udgøre så procentvis lille en trussel for fiskebestande, der står på listen over truede fiskearter eller som har en ekstra vigtig funktion i økosystemet.

Fortsæt med at læseSvensk forvaltningsplan foreslår halvering i antallet af skarv