Gennemsnitlige afregningspriser for 2019
fiskeristyrelsen

Gennemsnitlige afregningspriser for 2019

De gennemsnitlige afregningspriser for 2019, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §47 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2019 anvendes derudover i medfør af § 58 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 95-104, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 105, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 178.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk.

Tallene er følgende:

BLH1X14 – 1,77  kr./kg.
BLH2X12F – 1,84
BRS03A. – 2,13
BRS3BCD-C – 1,85
BRSIOK – 2,1
DVH04-N. – 76,39
DVH2AC4-C – 39,61
DVH3A/BCD – 49,24
DVR03A. – 44,37
DVR04-N. – 37,64
DVR2AC4-C – 27,68
HAG678- – 1,55
HAT04-N. – 32,08
HMK578/14 – 4,74
KLM2AC4-C – 25,37
KUL2AC4. – 12,72
KUL3A/BCD – 13,87
LKS3BCD-C – 223,7
MAK2A34 – 10,51
MAK2A4N – 11,61
MAK2CX14 – 10,63
MSJ2A34. – 10,25
OES4L – 41,26
PGH2AC4-C – 70,55
RSP03AS – 14,2
RSP2AC4. – 19,33
RSP3AN – 20,76
RSP3BCD-C – 12,3
SIL1/2 – 3,61
SIL22/24 – 3,48
SIL25/32 – 1,81
SIL3A – 3,35
SIL4AB – 4,55
SIL4L – 2,83
SIL5B6ANB – 0,47
SPE2A34 – 1,95
TBS2A3A4 – 1,93
TNG24. – 97,23
TNG3A/BCD – 97,17
TOR/3BCD – 13,39
TOR03AN – 26,48
TOR03AS – 18,76
TOR22/24 – 14,87
TOR25/32 – 8,16
TOR2AC4. – 27,37

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.
Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Skriv et svar