Strid om fiskeri efter blåmuslinger i Horsens Fjord

Strid om fiskeri efter blåmuslinger i Horsens Fjord

Fiskeriet efter blåmuslinger går hårdt ud over fjordbunden, mener Danmarks Naturfredningsforening.

For andet år i træk kan der nemlig fiskes efter blåmuslinger i Horsens Fjord. I årene mellem 2007 og 2016 var fiskeriet forbudt på grund af lav muslingebestand. Og fiskeriet bør fortsat være forbudt, mener Danmarks Naturfredningsforening: – Det har stor betydning for det liv, som er på bunden af fjorden, at der bliver skrabet efter muslinger. Det betyder, at stenbund bliver til sand- eller mudderbund, fordi der bliver fisket en masse småsten med op i forbindelse med muslingefiskeri, siger Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening til Horsens Folkeblad. I 2008 sendte Danmarks Naturfredningsforening en klage til EU-kommissionen. Det betød, at den daværende regering fik en skrivelse fra kommissionen, der fandt reglerne i Danmark uklare. I 2013 kom der derfor en muslingepolitik, der betyder, at ålegræs og stenrevs-områder er forbudt område for muslingefiskeri. Det område, hvor der nu må fiskes efter blåmuslinger, er et Natura 2000-område i Horsens Fjord. Det betyder, at det er bestemt af EU, at området skal være et beskyttet naturområde, hvor dyre- og planteliv skal bevares.