Hjertemuslingerne er på vej til at få sin egen kvote – men hvem skal have del i den?

  • Post category:Fiskeri

Striden står mellem to foreninger omkring Limfjorden, Limfjordsfiskernes Østersforening og Centralforeningen For Limfjorden (muslingefiskerne), hvor sidstnævnte i dag har retten til hjertemuslingerne. Hjertemuslinger der må fanges som bifangst, dvs. udgøre op til 49 procent af en fangst, som licenshaverne til blåmuslinger bringer i land.

Fortsæt med at læseHjertemuslingerne er på vej til at få sin egen kvote – men hvem skal have del i den?

Høringsforslag gør op med historisk forbud mod muslingefiskeri i Limfjorden om søndagen

Det ser ud til at de danske muslingefiskere i Limfjorden fremover også kan tage søndagen til hjælp, når der skal landes muslinger. For ifølge et udkast til en ny muslingebekendtgørelse ønsker man at gøre op med denne regel i bekendtgørelsen, der forbyder muslingefiskeri om søndagen.

Fortsæt med at læseHøringsforslag gør op med historisk forbud mod muslingefiskeri i Limfjorden om søndagen
Read more about the article Ib Poulsen (DF) havde kaldt Fiskeriministeren i samråd
I sagen om de østjyske muslingefiskere, som Berlingske hen over weekenden har skrevet om. Fiskere der ifølge avisen igennem næsten 10 år er blevet forbigået vedr. forsøgsfiskeriet efter muslinger i Storebælt.

Ib Poulsen (DF) havde kaldt Fiskeriministeren i samråd

Ministeren fra Fiskeriet, stod på samrådet fuldstændigt fast på, at der har manglet gennemsigtighed i ansøgningerne om adgang til forsøgsfiskeriet generelt, men at der i efteråret blev indført nye betingelser af Fiskeristyrelsen.

Fortsæt med at læseIb Poulsen (DF) havde kaldt Fiskeriministeren i samråd
Read more about the article Fiskeriministeren rydder op i reglerne for forsøgsfiskeri
Som et led i genopretningen på fiskeriområdet styrker fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu administrationen af de såkaldte forsøgsfiskerier.

Fiskeriministeren rydder op i reglerne for forsøgsfiskeri

Som et led i genopretningen på fiskeriområdet styrker fiskeriministeren nu administrationen af de såkaldte forsøgsfiskerier, der blandt andet har til formål at afsøge mulighederne for et etablere fiskerier i nye områder eller efter nye arter.

Fortsæt med at læseFiskeriministeren rydder op i reglerne for forsøgsfiskeri
Read more about the article Mudderkastningen fortsætter i muslingesagen fra Limfjorden
Fredag den 8. februar 2019 klokken 12.00 kan man følge det åbne samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, der igen skal rumme oppositionenspolitikernes utilfredshed med fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Mudderkastningen fortsætter i muslingesagen fra Limfjorden

  • Post category:Politik

Fiskeriministeren er hasteindkaldt til samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, om implementeringsforløbet omkring licenser til Muslinge- og Østersfiskerne i Limfjorden.

Fortsæt med at læseMudderkastningen fortsætter i muslingesagen fra Limfjorden