Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor
En ny analyse skaber et overblik over de seneste 10 års udvikling i den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor

En ny analyse skaber et overblik over de seneste 10 års udvikling i den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor og bidrager med et bud på sektorens styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Der fokuseres på erhvervsmuligheder og rammevilkår for sektorerne, men inddrager der indgår også biologiske, miljømæssige, økonomiske, sociale og regionale aspekter.

Analysen indgår som en del af grundlaget for det danske program under den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2021-2027. Analysen er udarbejdet af Københavns Universitet og DTU Aqua med bidrag fra Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Søværnskommandoen og Miljø- og Fødevareministeriet.

IFRO Udredning 2019 /26: Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027

Skriv et svar