Fiskerikonference: Brexit eller Danexit samt Bomtrawl og kontrollen
Medlem af Folketinget Bjarne Laustsen for socialdemokratiet sender et partsindlæg, hvor han går i rette med Nordjysk afdeling af Dansk Folkepartis ønske om at forlade EU’s fælles fiskeripolitik.

Fiskerikonference: Brexit eller Danexit samt Bomtrawl og kontrollen

Yderligere er det en kendsgerning, at når halvdelen af hele det danske fiskeri udgår fra Nordjylland, så ville det være katastrofalt for dansk fiskeri og Nordjylland, hvis Erik Høghs ønske skulle gå i opfyldelse.

Fortsæt med at læse
Urimelige regler: Absurd når fejlskøn giver bøder
Skipper Ejner og sønnen Rasmus Klitlund havde et marginalt fejlskøn af 48 tons brisling med FN 267 »Emilie«. Det udløste en administrativ bøde på 5.000 kroner - Helt urimeligt.

Urimelige regler: Absurd når fejlskøn giver bøder

Vi fisker efter lovgivningen og har ikke noget ønske om at snyde på nogen måde. Det ville være noget andet, hvis det var den skønnede mængde, der blev trukket fra vores kvote og ikke den faktisk landede mængde.

Fortsæt med at læse
Nye chefer til de regionale fiskerikontroller
Fiskeristyrelsen har netop for at styrke de ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige kompetencer i den regionale fiskerikontrol pr. 1. maj ansat to kontorchefer til at stå i spidsen for de nye enheder »Regional Kontrol Vest« og »Regional Kontrol Øst«. Målet er at ruste styrelsen bedre til at gennemføre den genopretning, der er i gang.

Nye chefer til de regionale fiskerikontroller

Bjørn Wirlander kender fiskeriområdet godt, idet han kommer lige fra en stilling som kontorchef i Fiskeripolitisk kontor i Udenrigsministeriets departement, og før da var han kontorchef i EU & Fiskeriregulering i det daværende Miljø- og Fødevareministerium.

Fortsæt med at læse