Bøgsted (DD) har fået svar på sit MOF-spørgsmål, »hvad koster det at holde kontrol med danske fiskere«..

Det er fiskeriordfører Kristian Bøgsted fra Danmarks Demokraterne, der den 19. maj i år, stillede et MOF spørgsmål til Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V) - om hvor stort et beløb der årligt bruges på forskellige former for overvågning og kontrol af de danske fiskere.

Fortsæt med at læseBøgsted (DD) har fået svar på sit MOF-spørgsmål, »hvad koster det at holde kontrol med danske fiskere«..

EU sender tre nye fiskerikontrolskibe til opgaver i EU farvand.

EFCA’s og EU’s nye fiskeri-patruljefartøjer er klar til at gå på havet. De blev forleden præsenterede af Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA), der med sine tre nye EFCAs chartrede patruljefartøjer, fremover skal fungere som EU’s fiskeri-inspektioner i de fælles europæiske og internationale farvande.

Fortsæt med at læseEU sender tre nye fiskerikontrolskibe til opgaver i EU farvand.