Flere arter er omfattet af krav om melding
fiskeristyrelsen

Flere arter er omfattet af krav om melding

EU reglerne fastsætter, at fiskefartøjer, der deltager i fiskeri efter bestande omfattet af en fler-åring plan, skal melde ankomst til havn. Det er således i reguleringsbekendtgørelsens § 21 fastsat, at…

Fortsæt med at læse Flere arter er omfattet af krav om melding

Nye krav om prøvetagning til Fiskemelsfabrikkerne, danner grundlag for kvoteafskrivning

Det har længe været et lovkrav, at vejningen af en last i forbindelse med losning skal foretages af en certificeret inspektionsvirksomhed. Fabrikkerne har valgt at udlicitere den nye opgave med prøvetagning og artssortering til de certificerede inspektionsvirksomheder, som allerede varetager vejningen af lasten. Dette sikrer, at der holdes armslængde mellem køber og sælger og at der er objektivitet og fuld transparens.

Fortsæt med at læse Nye krav om prøvetagning til Fiskemelsfabrikkerne, danner grundlag for kvoteafskrivning
Mistanke: Fiskerikontrollen har selv skærpet EU-reglerne
Flere fiskere mener da også, at det danske system har strammet skruen en ekstra gang og i sådan en grad, at flere ikke længere tror på, at det alene er grænser udstukket af EU

Mistanke: Fiskerikontrollen har selv skærpet EU-reglerne

Det hele er nu blevet langt strammere og det er blevet noget mere træls at arbejde som fisker, efter dialogen med Fiskerikontrollen.

Fortsæt med at læse Mistanke: Fiskerikontrollen har selv skærpet EU-reglerne