Bornholmsk Trawl vækker svenske søer til live igen
For ti år siden var der kun store geder, der kunne overleve i søen - nu har søen genvundet sin livskraft og mangfoldighed . Fotograf Bent Hansen Tejn Trawl & Net Aps

Bornholmsk Trawl vækker svenske søer til live igen

Faglighed med en umiskendelig snert af teknisk Knowhow samt ikke mindst en årelang erfaring med fiskeriet på Bornholm, er kendetegnede for Tejn Trawl & Net Aps, hvor indehaver Bent Hansen de sidste 20 år har virket som dedikeret vodbinder, med fiskeriet som speciale.

Både bornholmske og svenske fiskere fra de sydsvenske fiskerihavne, som eksempelvis Simrishamn har været flittige og trofaste kunder på Rebslagervej i Tejn og som følge af disse årelange kontakter, medførte dette at Bent Hansen for snart ti år siden blev kontaktet af nogle svenske kommuner, der havde hørt om Tejn Trawl’s fortræffeligheder, og som derfor i fællesskab ønskede eksperthjælp til at redde skånes næststørste søer; Västra Ringsjön og Östra Ringsjön samt Sätoftasjön fra at uddø. Søer der med et samlet areal på 41 kvadratkilometer, var i risiko for at blive kvalt af omfattende og tiltagende iltsvind.

Ringsjöen i Skåne

De tre søer ved Hörby i det centrale skåne, har i mange år kæmpet med nedbrydningen af organisk materiale i søerne. Fra de tusindevis af høje løvtræer, der hvert år smider i millioner af blade i søen, som bundfælder sig og under forrådnelses-processen og nedbrydningen, sammen med overgødning omkring og efterfølgende algeopblomstring, har resulteret i en nærmest død og iltfattig sø.

I bestræbelserne på at genoprette dette, valgte repræsentanter fra de svenske kommuner omkring søerne, at kontakte Bent Hansen fra Tejn Trawl, og sammen med ham på sigt udfærdige en plan for genopretningen og vende de døde søer til sundt og bærekraftigt fiskevand istedet. Søer hvor man igen kunne støde på de almindeligste ferskvandsfisk som; aborre, bækørred, gedde, helt, knude og regnbueørred, ål, sandart, brasen, suder, skaller samt karper.

For ti år siden var der kun store geder, der kunne overleve i søen, hvor småfisk samt yngel nærmest var forsvundet.

En handleplan blev dengang aftalt med Bent Hansen, hvor Tejn Trawl leverede nogle gamle trawl uden trawlskovle. Trawl, som monteret mellem to aluminimumsbåde som hæktrawlere, skulle partrawle på søerne og på den måde vende og ilte søbunden og fiske de større rovfisk, så søen igen kunne genskabes og genetableres til tidligere tiders alsidige biodiversitet og mangfoldighed af fisk i søen.

Idéen med at tilføre mere ilt til bundvandet lykkedes til fulde og i løbet af årene blev strategien tilpasset med nye trawl med mindre masker, som siden har ændret søen fra udelukkende at være et eldorado for større rovfisk, til nu et sted hvor arterne nu er mere spredte og mangfoldige til glæde og gavn for søens liv og for folkene omkring.

Skånsom og bæredygtig løsning med trawl, der har skabt endnu mere liv og en god mangfoldighed samt biodiversitet i de skånske søer nær Hörby. Med en tilfreds Bent Hansen fra Tejn Trawl & Net Aps, der med endnu en succes-historie, nu kan føre denne på den i forvejen lange reference-liste over tilfredse kunder.