Nyligt anlagte Sten-rev har givet 100 gange så mange torsk

Nyligt anlagte Sten-rev har givet 100 gange så mange torsk

DTU forskere har efter udlægningen af nye sten-rev på Bredgrund ved Sønderborg, registret langt flere torsk i området end tidligere, hvilket bekræfter de positive effekter af, at beskytte gamle rev samt etablerer, an- og udlægge nye sten-rev i de danske farvande.

 

Planter og dyr stortrives omkring revene og især torsken oplevede et boom, hvor man konstaterede helt op mod 100 gange flere torsk i havområderne med de nyetablerede stenrev.

Stenfiskeriet har ødelagte mange undersøiske rev
Der er fjernet mange sten fra havbunden rundt Danmark i tidens løb. Det traditionelle stenfiskeriet er foregået i årtier for at skaffe kampesten til havnemoler og andet kystnært byggeri.

Historisk har der kystnært været rigtig mange og store sten-rev, men en intensiv udnyttelse af disse sten-rige rev har desværre gjort en stort indhug på dem. Hvilket har haft den negative effekt, at fiskearter som f.eks. torsk efterfølgende har haft færre gemmesteder og gør dem derfor til et let bytte for deres naturlige fjender, som skarv og sæler.

DTU Aqua undersøger derfor løbende, hvordan man kan genskabe de tabte levesteder for fisk i de danske farvande.

Der er udlagt mange stenrev ved Sønderborg
For at genskabe de tabte levesteder for fisk samarbejder DTU Aqua med foreningen Als Stenrev. Foreningen har modtaget 10,4 millioner kr. fra VELUX FONDEN til etablering af sten-rev i perioden 2016 til 2020.

I 2016 undersøgte DTU Aqua derfor forekomsten af fisk på Bredgrund i nærheden af Sønderborg. Det var inden, stenrevene blev udlagt.

I det følgende år blev udlægningen af sten-rev planlagt og derefter udført og etableret i slutningen af 2017. Bredgrund Rev ved Flensborg Yderfjord, er et huledannende rev, arrangeret som et kegle-rev med 5070 m3 sten på en dybde i fjorden, der vekslende mellem 6 og 10 meter. Det var også stedet hvor DTU Aqua fortog sine undersøgelser året efter.

Det var i 2018 DTU Aqua tog tilbage for at undersøge forekomsten af fisk efter stenudlægningen. Forskerne blev overraskede over, hvor mange fisk der allerede var dukket op i området.

Op til 100 gange flere torsk efter stenrevene var etableret

Stigning i torsk sås kun ved de ny-udlagte sten-rev
Der var ingen forskel, da forskerne sammenlignede forekomster af torsk på kontrolområderne i 2016 og i 2018. Der var generelt få torsk i kontrolområderne både i 2016 og i 2018.

Men mønsteret afveg gevaldigt og var helt anderledes i revområderne. I 2016, hvor der endnu ikke var udlagt sten-rev i revområderne, var der meget få torsk – men i 2018 registrerede forskerne over 100 gange flere torsk i revområderne. Så når der blev set én torsk i 2016, så blev der set over 100 torsk i samme område i 2018. Mange torsk havde bosat sig ved de nye rev i løbet af et halvt år.

Denne video nedenfor viser torsk ved et af de nyetablerede rev: