Sild og brisling i Østersøen er nu MSC-certificeret

Sild og brisling i Østersøen er nu MSC-certificeret

Fiskeriet efter sild og brisling i den centrale og østlige Østersø er blevet certificeret som bæredygtigt og er nu en del af MSC-programmet. Dette fiskeri lever nu op til de skrappe krav i MSCs standarden, hvilket betyder at bestandene betegnes som levedygtige og at fangstmetoderne er bæredygtige, med kun en minimal indflydelse på havmiljøet.

Der benyttes primært flydetrawl og snurrevod, når der fiskes efter sild og brisling, hvilket reducerer bifangster af andre fisk, fugle eller havpattedyr. Men trods dette, stilles der alligevel ekstra og særlige krav til netop dette fiskeri, så der ikke fanges marsvin. Marsvin er stærkt truet i nogle af de områder, hvor silde- og brislinge-fiskeriet finder sted.

Fiskeriet spiller en væsentlig rolle for både svenske og danske fiskere, der overvejende lander størstedelen af disse fangster i danske havne. Her forarbejdes fisken på fiskemels-fabrikkerne i Danmark, hvor de indgår i forskellige foderblandinger.

MSC-certificerede fiskerir er alle bæredygtige, og der stilles strenge krav til fiske-bestandens levedygtighed, til fiskeriets påvirkning af omgivelserne samt til forvaltningen. Desuden er der ofte indbygget krav om yderligere forbedringer, hvilket også er tilfældet her med både brisling og sild, hvor der bl.a. er krav om styrket rapportering af fangstmængderne.

Dansk fiskeri er for den største dels vedkommende i dag MSC-certificeret og bæredygtigt.

Sild og brisling-fiskeriet

  • Sverige, Estland og Tyskland indgår sammen med Danmark i dette fiskeri. Det finske fiskeri efter samme bestande er allerede omfattet af et MSC-certifikat.
  • Langt størstedelen er svensk (109 tusind ton i 2018), men med 36 ton er den danske andel også betydelig.
  • Fiskeriet foregår i alle dele af Østersøen – for sild dog undtaget sektor 22, 23 og 24, der er farvandet vest for Bornholm og de indre danske farvande (hvor den hjemmehørende bestand af sild ikke er i en tilstand, der gør det muligt at opnå MSC certificering)
  • Certifikatet omfatter i alt 103 både fra 4 lande med en størrelse fra 11 til 60 meter i længde

Marine Stewardship Council (MSC)

MSC er en international Non-Profit organisation, der står bag MSC-mærket, der er kendetegnet af en blå fisk. MSC driver et globalt program, hvor vi samarbejder med vores partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper for fisk og skaldyr over hele verden. MSC blev etableret for 20 år siden og er i dag verdens mest anerkendte certificeringsprogram for bæredygtigt, vildtfanget fisk og skaldyr.

For at blive solgt med MSCs blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden sikrer:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand – der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.
  • At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner, der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status quo.

Mere end 390 fiskerier i over 35 lande er certificeret i henhold til MSCs standard. Disse fiskerier står for ca. 15 procent af den globale fangst af fisk og skaldyr. Mere end 41.000 fiske- og skaldyrsprodukter verden over bærer MSCs miljømærke. For yderligere oplysninger besøg www.msc.org.

 

Skriv et svar