Bemærk: Ændring i vejledningen om nye selektive redskaber i Kattegat

Bemærk: Ændring i vejledningen om nye selektive redskaber i Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt en revideret vejledning vedr. nye selektive redskaber i Kattegat, da der i den senest udsendte vejledning havde indsneget sig en fejl, som har betydning for de fartøjer i Kattegat, der ikke deltager i projektet med elektronisk monitorering i 2020.

Vejledningen er nu ændret, således at det fremgår, at tremmeafstanden i den lave rist højst må være 35 mm - Seltra-panel

Fejlen fandtes i beskrivelsen af redskab nr. 4 »SELTRA-panel med en maskestørrelse på 300 mm (kvadratmaske) kombineret med skræmmekugler«. Det fremgik af den tidligere beskrivelse, at tremmeafstanden i den lave rist, der skal monteres i redskabet, højst må være 50 mm. De selektivitetsforsøg, der ligger til grund for beslutningen om at tillade redskabet, blev imidlertid foretaget med en lav rist med højst 35 mm tremmeafstand.

Vejledningen er nu ændret, således at det fremgår, at tremmeafstanden i den lave rist højst må være 35 mm – (link til vejledningen).

Bestemmelserne vil, som det fremgår af vejledningen, blive indarbejdet i den kommende ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft primo september.

Som det også fremgår af vejledningen, vil det i perioden frem til ikrafttrædelsen af ændringen af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, være de generelle bestemmelser i forordningen om fiskerimuligheder, der skal overholdes. Det indebærer, at det ikke vil være i strid med reglerne at anvende en rist med en tremmeafstand på højst 50 mm i kombination med et SELTRA 300 panel frem til ikrafttrædelsen af den reviderede bekendtgørelse.

Skriv et svar