Overordnet tilfredshed med fiskeriaftalen for 2016

Overordnet tilfredshed med fiskeriaftalen for 2016

EUs fiskeriforhandlinger blev afsluttet natten til onsdag og for de danske fiskere, betyder det lidt større kvoter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen, der har fulgt forhandlingerne tæt, de sidste par dage i Bruxelles, kommenterer på resultatet i en pressemeddelelse, »I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat får vi væsentlige kvoteforhøjelser for nogle af de vigtige arter for dansk fiskeri. Siden 2006 er gydebestanden af torsk i Nordsøen vokset, og det afspejles først nu i en forhøjelse af kvoten. Jeg er dog glad for at de stadig flere torsk i Nordsøen nu også kommer til at kunne ses på det kvotegrundlag, den enkelte fisker får i 2016

Flere fisk til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Forhøjelserne betyder, at torsk i Nordsøen og Skagerrak forhøjes med 15 procent. Fangster af rødspætte, kulmule og kuller kan øges i 2016, ligesom der i Skagerrak/ Kattegat bliver en væsentlig forøgelse af kvoten på tunger og jomfruhummer

I 2016 og fremefter indføres landingspligt for en række arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. I forbindelse med ministerrådsmødet blev det besluttet, at den andel, der tidligere er blevet discardet i de enkelte fiskerier, lægges til kvoten som en såkaldt ”Top-op”.

»Vi har længe arbejdet for at landingspligten blev fulgt op af en kvote ”Top-op” for at sikrer fiskeriets økonomi, og derfor er vi tilfredse med, at det nu gennemføres,« siger formanden i pressemeddelelsen.

I Kattegat har DFPO ydet en stor indsat for at skabe bedre overensstemmelse mellem udviklingen i fiskebestandene og kvoterne

»Torskekvoten i Kattegat øges fra 100 til 370 tons, og selvom det ikke er tilstrækkeligt i forhold til bestandsudviklingen, så er det trods alt et skridt i den rigtige retning. Tungekvoten får også et positivt løft til fra 205 til 391 tons, selvom det er fra meget lave niveauer er det positivt at det nu også går i den rigtige retning i Kattegat,« siger Svend-Erik Andersen.

Industrifiskearter

Danmarks Fiskeriforening PO finder det positivt, at der også for 2016 blev fastsat en høj brislinge kvote i Nordsøen og de 300.000 tons brisling giver mulighed for en god start på året. Sperlingkvoten er uændret med 128.000 tons.

Kamera ved forsøgsfiskeriet fortsætter

Ved de natlige møder, besluttede Ministerrådet også at videreføre det forsøgsfiskeri en række danske fiskefartøjer udfører med kamera ombord. Hvilket Svend-Erik Andersen er godt tilfreds med. »Vi vil meget gerne medvirke til, at rådgivningen kommer tættere på den aktuelle situation for bestanden, og det bidrager forsøget med,« konkluderer formanden.

Ingen åbning i Østersøen

Der er stadig en hurdle for de danske fiskere i den vestlige Østersø i område 22, som Danmarks Fiskeriforening PO havde håbet blev løst, men istedet efterlader en historisk dårlig aftale for Østersøen i 2016. DFPO formanden er absolut ikke tilfreds med aftalen, »At ministerrådet ikke fik ændret aftalen fra oktober om lukning af den vestlige Østersø fra midten af februar til slutningen af marts kan blive skelsættende for, om vi efter 2016 fortsat har et kystfiskeri fra en række havne i den vestlige Østersø,« konstaterer Svend-Erik Andersen. »Eneste tilbageværende håb er, at drøftelser i BaltFish, der er et regeringssamarbejde mellem landene omkring Østersøen, kan ændre på udkommet,« slutter Svend-Erik Andersen.