Flere fisk til danske fiskere i 2016

Flere fisk til danske fiskere i 2016

Det er resultatet af forhandlingerne om fiskekvoterne for næste år, som netop er afsluttet i Bruxelles.

Efter forhandlinger mellem EU´s fiskeriministre og Kommissionen, der har strakt sig over to dage, er der nu landet en aftale om de danske fiskekvoter for 2016.

Af dansk interesse i aftalen er blandt andet en væsentlig forhøjelse af bifangstkvoten for torsk i Kattegat, større kvoter for jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat, og en høj kvote for brisling i Nordsøen. Endvidere fastholdes et uændret antal havdage i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, og det er aftalt, at forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri i Nordsøen og Skagerak fortsætter. Endelig kan danske fiskere igen i 2016 fiske atlanto-skandisk sild i norsk farvand.

»Vi har fra dansk side fået en række vigtige punkter igennem i forhandlingerne, som sikrer et resultat, som er både økonomisk og biologisk bæredygtigt. En række vigtige kvoter kommer til at stige i 2016 til gavn for indtjeningen i dansk fiskeri. Samlet set er jeg derfor godt tilfreds med det resultat, jeg kommer hjem med fra Bruxelles,« siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Større kvoter og landingsforpligtelse

For en række bestande, der er vigtige for dansk fiskeri, er der fastsat større kvoter. Den danske kvote for jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat er mere end fordoblet, og der er fastsat et lavere mindstemål. For tunge i Skagerrak og Kattegat hæves den danske kvote fra 172 tons til 328 tons. I Nordsøen fastsættes en høj dansk kvote på brisling på godt 300.000 tons.

For en række bestande sker der en stigning i kvoterne som et resultat af, at fiskerne nu skal tage de fisk med ind, som før blev smidt ud.

Større bifangstkvote for torsk i Kattegat

Bifangstkvoten for torsk i Kattegat er fastsat til 370 tons. Det er en markant stigning i forhold til sidste år, hvor kvoten var på 100 tons. Dermed er der udsigt til at fiskerne i Kattegat ikke behøver smide så mange fine spisetorsk over bord, fordi kvoten er meget lav, mens bestanden stiger.

»Det er lykkedes at finde opbakning til en god og balanceret løsning for torsken i Kattegat. Vi skal fortsætte den positive tendens, som torsken i Kattegat udviser, uden at smide gode spisefisk over rælingen, der kan sikre ekstra indtjening til Kattegat-fiskerne,« siger Eva Kjer Hansen.

Igen adgang til at fiske sild i norsk farvand

EU og Norge har samtidig indgået en aftale om fiskeri af blåhvilling og atlanto-skandisk sild, der giver gensidig adgang til at fiske i hinandens fiskerizoner. Danmark kan dermed igen fiske sild i norsk farvand, hvilket Danmark ikke har kunnet siden 2014.

Forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri i Nordsøen fortsætter

Danmark har siden 2010 haft forsøg med fuldt dokumenteret fiskeri (kameraforsøg) i torskefiskeriet i Nordsøen og Skagerrak. Fiskere, der har deltaget i forsøgene, har haft mulighed for at få en ekstra kvote. Data fra forsøgene har været kraftigt medvirkende til, at bestandsrådgivningen er blevet bedre. Det er nu aftalt, at forsøgene kan fortsætte i 2016.

Antallet af havdage er fastholdt uændret i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

I lyset af den positive bestandsudvikling og den deraf følgende positive udvikling i kvoterne, er det besluttet at fastholde niveauet for fiskeriindsatsen i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Se den foreløbig oversigt over TAC og kvoter 2016