Nyt fra Færøerne uge 50

Nyt fra Færøerne uge 50

**Gadus** kom i ugens løb hjem med 525 tons filet til Klaksvik, overvejende torsk, som de har fisket i Barentshavet. Fangsten er efterfølgende blevet solgt til England. Fiskeriet har dog ikke været det aller bedste på turen, en tur som har varet i ca. 3 måneder. Nu bliver der en lille pause i fiskeriet, da Gadus efter landingen, er taget på værft i Tórshavn.

Forskellige landinger til Tórshavn i denne omgang

Havbúgvin lander en last på 19,5 tons til Barðið i tórshavn, fangsten bestod overvejende af 13,4 tons torsk, som havde en kilopris på 17,83 kr. Lasten var vurderet til 318,428,00 kr., som de har fisket i 6 dage vest for Færøerne på denne tur. Ran kom i ugens løb hjem med 350 tons rødfisk og hellefisk, som de har fisket på Flemish Cap. De er nu færdige med den færøske kvote, og det er lidt uvist hvornår de tager tilbage på fiskeriet igen.

Eysturbúgvin og Veturbúgvin landede i ugen en last på 300,000 pund, som de har fisket på kun tre dage. Det meste var sej, som de har fisket syd for Færøerne. De landede til Barðið i Tórshavn, men en del af lasten er solgt til Danmark. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri ud for færøerne.

Til Toftir med torsk og kuller

Lineskibet Sigund lander en last på 55 tons, som de har fisket på 8 dage ved Island. Det meste er 29,8 tons torsk, som har en kilopris på 18,27 kr. Lasten er vurderet til 828,802,70 kr og fiskeriet betegnes som værende godt. Volunteer lander en last på 11,4 tons, hvoraf det meste var 6,2 tons kuller, som har en kilopris på 15,91 kr. Lasten er vurderet til 181,359,83 kr., som de har fisket i 3 dage nord for Færøerne og fiskeriet har været rigtigt godt.

Industrifisk til Havsbrún i Fuglefjord

Fagraberg lander en last på 1500 tons blåhvilling til Havsbrún i Fuglefjord. De har fisket ved Færøerne og fiskeriet har været godt. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri ud for Færøerne. Tummas T lander 1600 tons sperling til Havsbrún i fuglefjord. De har fisket i Nordsøen og fiskeriet har været godt. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri efter sperling. Christian í Grótinum lander en last på 600 tons blåhvilling til Havsbrún. De har fisket på feltet ved Færøerne og fiskeriet har været godt. Så snart de havde landet tog de tilbage på fiskeri efter blåhvilling.

Grønlandsk trawler lander i Kollefjord

Den grønlandske filettrawler Sisimiut, ankom i ugens løb til kollefjord med 550 tons hellefisk. De er på vej til et værft i Danmark, og før de sejler, skal de først have landet og have udstyr afleveret til Vónina, som skal til reparatión. Det er ikke oplyst hvor længe de skal være på værft.

Kambur kom i ugens løb til Kollefjord med 170 tons helfrossen torsk, som de lander i Kollefjord. Dette er tur nummer 3, som lineskibet har foretaget i Øst Grønland, og fiskeriet har været fint. De har tilsammen fisket 644 tons i Øst Grønland.

Partrawler lander i Runavík

Stelkur og Bakur lander en last på 80,000 pund til Fareoe Origin i Runavík. Overvejende sej, som de har fisket i 9 dage og de er ikke selv helt tilfredse med fiskeriet. Trods dette er de taget tilbage på fiskeri efter landingen.

440 tons rejer til Hirtshals i Danmark

Ræjetrawleren Arctic viking kom i ugens løb til Hirtshals, hvor de landede 440 tons rejer, som de har fisket i Barentshavet. Fiskeriet betegnes som værende godt og før de tog tilbage på fiskeri i Barentshavet, skulle de have lavet noget vedligeholdelsesarbejde og skiftet besætning.

FiskerForum.com