Anbefalingen for Østersøtorsk er et fald i kvoten på 53 procent

Anbefalingen for Østersøtorsk er et fald i kvoten på 53 procent

Den videnskabelige rådgivning ICES anbefaler at skære 53 procent i torskekvoten for Østersøen i 2015, hvilket er den den hidtil største beskæring af torsk i Østersøen.

Dette kommer efter forskerne har undersøgt, fundet og rapporteret om en mere dyster udvikling af torskebestanden i den østlige del af Østersøen. Hidtil har der været rapporteret om en torskebetand i vækst, efter i en periode at have været truet af udslettelse.

Udviklingen er vendt

Men forskernes analyse i år, viser desværre en tendens der er fuldstændig vendt, idet torsken nu er i så dårlig en tilstand, med magre, små og langsomt voksende fisk, at arten endnu engang er direkte truet i farvandet øst for Bornholm.

Østersøen er relativt artsfattigt, hvor torsken er én af de vigtigste arter og spiller derfor en afgørende rolle i at opretholde balancen. Ud over anbefalingen om at beskære fangsten af torsk, indeholder dagens udmelding fra ICES også en anbefaling om at flytte fiskeriet efter sild og brisling, som begge er vigtige fødekilder for torsken, væk fra torskens foretrukne områder.

Forskere kan på nuværende tidspunkt ikke komme med den præcise årsag til hvorfor torsken pludselig er blevet så meget ringere i forhold til sidste år, og forventningerne er derfor at beslutningstagerne er forsigtige, når de fastsætter fangstgrænserne.

Når fødevareministrene samles i oktober i år, skal de, på baggrund af forskernes anbefaling, fastsætte kvoterne for torske-fiskeriet. Følges den videnskabelige rådgivning, vil kvoten blive beskåret med 53 procent.