Liste over modtagere af fiskeristøtte offentliggøres nu

Liste over modtagere af fiskeristøtte offentliggøres nu

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over, hvem der har modtaget tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og hvor meget ansøgerne har fået udbetalt.

Fiskeriudviklingsstøtte til og med 2013, udgjorde ca. 853 mio.kroner.

De Europæiske Fællesskabers Domstol (EF-Domstolen) har afgjort, at offentliggørelsen kun skal omfatte juridiske personer. Privatpersoner er derfor ikke omfattet af offentliggørelsen.

Sat i forhold til den udbetalte fiskeristøtte offentliggør NaturErhvervsstyrelsen ca. 695 mio. Kr. (81,5 %). Med den nye støtteperiode 2014-2020 vil der være nye regler for offentliggørelse, forventes et større antal støttemodtagere offentliggjort end i dag.

Offentliggørelsen er en del af EU-reglerne og dermed vilkårene for at modtage støtte. Informationerne gælder alene juridiske personer og det afhænger helt af den enkelte ordning, man modtager støtte under, hvilke oplysninger der offentliggøres.

Fiskeristøtte

Her finder du oversigt over de projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud og fået udbetalt tilskud under det danske fiskeriudviklingsprogram 2007-2013. Programmet er finansieret dels (normalt med 50 pct.) af EU via den Europæiske fiskeriudviklingsfond (EFF), dels med nationale offentlige midler hovedsagligt fra Fødevareministeriet.