Nye og gamle kunder etablerer sig på nyt havneareal

Nye og gamle kunder etablerer sig på nyt havneareal

Hvor der indtil for få år siden lå et brusende hav, ligger der nu et erhvervsområde med et stadig stigende antal virksomheder.

Godt 6 år efter den 110.000 m2 store areal udvidelse af vesthavnen stod færdig, står det klart, at det behov for erhvervsarealer, som aktørerne omkring Skagen Havn dengang gav udtryk for, også har vist sig at være til stede.

Den nye Vesthavns erhvervsareal

Således har 18 virksomheder allerede valgt at etablere produktion, kontor eller pakhuse på havneudvidelsen, og der er flere på vej! I alt er 63 procent af arealerne nu udlejet eller reserveret.

Elektromarine A/S, som har specialiseret sig i at levere kontrol- og fordelingstavler til offshore, søfart og anden industri, var blandt de første virksomheder, der etablerede sig på det dengang helt ny indvundne areal. Elektromarine har over en kort årrække udviklet sig fra at være en lokal virksomhed med en håndfuld ansatte, til også at være internationalt orienteret med 100 ansatte. Elektromarine er i dag en del af Elcor koncernen med afdelinger i Danmark, Norge og Brasilien og beskæftiger totalt ca. 300 medarbejdere.

Senest har en lokal virksomhed, som opererer med salg og service af produkter til fiskeri og offshore, besluttet at bygge en hal til lager på vesthavnen. En anden lokal virksomhed har reserveret et areal, hvor der arbejdes med planer om at bygge en eller flere lagerhaller.

  • Udover ovennævnte virksomheder, så har Skagen Skipperskole i 2011 bygget “Århundredes Skipperskole”.
  • Voyager Fishing Company LTD har i 2013 opført en større lagerhal og valgt at bruge Skagen som basehavn.
  • Astrid Fiskeri opfører lige nu kontor og lager til deres flåde af danske og svenske fiskefartøjer.
  • Rederiet GIFICO AB, som ejer store danske og svenske not/trawl fartøjer, ventes senere i år at opfører rederikontor og lagerfaciliteter.
  • I efteråret påbegynder Monjasa og Skagen Havn opførelsen af tankterminal til bunkerolie, og faciliteter til modtagelse af olieholdigt vand.

Havnedirektør Willy B. Hansen udtaler; “Udlejningen af erhvervsarealerne på vest havnen, er inde i en rigtig god udvikling. En udvikling som ventes at tage yderligere fart, når den nye 450 meter lange kaj med 11 meters vanddybde, står færdig i april 2015.

 

Skriv et svar