»Norwegian Gannet« sagen atter udsat

»Norwegian Gannet« sagen atter udsat

Retsagen ved Tingretten i Bergen, mellem det norske selskab Hav Line med fabrikstrawleren »Norwegian Gannet« på den ene side og den norske Stat på den anden, som var berammet til onsdag i denne uge, er istedet flyttet til mandag den 27. april og forventes at vare ti dage.

Det er en noget omtumlet tilværelse, Hav Line Gruppens AS nye fabriks- og slagteskib »Norwegian Gannet« har været ude for det sidste års tid. Først blev skibet nægtet tilladelse til at fragte og slagte laks direkte fra de norske havdambrug til lakseterminalen i Hirtshals. Denne afgørelse blev forelagt Tingretten i Bergen, af Hav Line selskabet og retten omstødte det norske Fiskeri-departements forbud.

Læs også artiklerne omkring »Norwegian Gannet« i FiskerForum.dk her:

I stedet lander lakseskibet »Norwegian Gannet«, nu sine laks på en dispensation, fra kravet om at sortere produktionsfisken indenlands frem til 1. juli 2020 i år.

Norsk lakseopdrætsbranche imod »Norwegian Gannet«
Samtidig er hele Hav Line’s setuppet på det seneste blevet stærkt kritiseret af den norske lakseopdrætsbranche, der bekymret mener at metoden kan betyde kvalitetsforringelser og dermed store tab af norske arbejdspladser.

Hav Line’s direktør Carl-Erik Arnesen har tidligere arbejdet med idéen om, at »Norwegian Gannet« ikke selv skulle lande fisken i Hirtshals, men slagte videre tæt på opdrætsanlæggene langs den norske kyst, og derefter losse fisken over på andre fartøjer, der så skulle sørge for den videre transport til Hirtshals og fabrikken i Danmark.

Den norske direktør er overbevist om at denne løsning med, at leverer med andre både til Hirtshals ikke i sig selv vil give nogen større problemer, men istedet ser han kravet fra myndighedernes side med at sortere laksen indenlands, som den største udfordring. Netop denne dispensation til det norske selskab »Hav Line«, har det norske Nærings- og Fiskeridepartementet netop afslået og trods udskydelsen af retsagen omkring dette, så hænger dispensationen nu i en tynd tråd.

Hav Line har lavet en animationsfilm med titlen »Hav Line-metoden«, der forklarer hvorledes det store produktionsskib fungere i praksis.