Norsk Fiskeriminister-Nej til »Norwegian Gannet«

Norsk Fiskeriminister-Nej til »Norwegian Gannet«

Det er ikke mange dage siden Hirtshals Havn, i en positiv pressemeddelelse kunne fortælle om fremtidens løsning indenfor lakselogistik og laksedistribution. Det var Hav Lines nye slagteskib »Norwegian Gannet«, der direkte fra opdrætsanlæggene i Norge, 2 gange om ugen, skulle sejle lasten af laks, der undervejs blev slagtet og kølet ombord, til kajen i Hirtshals og via lakseterminalen i Hirtshals distribuerede videre ud i Europa, til selskabets mange kunder.

Et klokkerent Slagteri-Nej

Men når noget lyder for godt til at være sandt, så er det formentligt også for godt til at være sandt. Sådan var det ikke helt her, men meget tæt på. Desværre havde de norske myndigheder, med Fiskeriminister Tom harald Nesvik (Frp), en helt anden mening om dette. Det blev til et klokkerent slagteri-Nej til, at »Norwegian Gannet« på den måde kunne omgå, norske fiskeproducenter langs den norske kyst, og dermed sparer omkostningskroner i millionklassen. Så derfor er idéen nu skudt til hjørnespark og henlagt i det uvisse.

En afgørelse som de norske fiskeproducenter langs Norskekysten samt de mange ansatte på de forskellige brøndbåde i Norge, er yderst tilfredse med. Så mister de nemlig ikke deres arbejde, som der ellers var udsigt til, når det man populært kaldte »Hav-Line Metoden« ville have slået igennem for fuld kraft hos de andre norske opdrætsselskaber også.

Allerede fra start, har en række norske fiskeproducenter og flere af fiskeriorganisationerne været yderst skeptiske overfor metoden med slagteri af fisken ombord på »Norwegian Gannet« og ikke mindst sejladsen direkte til Fisketerminalen i Hirtshals. Rederiet »Hav Line« mente ellers dette slagte-arbejde istedet, let og smertefrit kunne henlægges til Danmark og ikke som normalt ved de norske kystslagterier. Det fandt ikke myndighedernes velsignelse og det blev derfor et Nej.

Rederiet har klaget over afgørelsen, som de mener strider med de gængse norske regler på området. Hvilket flere også giver dem ret i, men de henviser i stedet til nogle uforudsete konsekvenser, som i værste fald kunne skade eller direkte ødelægge det meget følsomme Kystliv, som leves langs norskekysten. Her er fiskeriet samt forarbejdningen livsnerven i de sparsomt befolkede kysthavne. Færre fisk kan i yderste konsekvens betyde havne-død og folkeflugt fra disse steder.

Flertallet i Norge ønsker at beskytte disse arbejdspladser og den nære norske fiskeforarbejdning. I forvejen forarbejdes der færre fisk langs kysterne, pga øget produktionsomkostninger og de forhøjet toldmure i EU. Hvilket de nye slagtebåde som »Norwegian Gannet« ville kunne omgå.

Flere forfærdes da også over den kendsgerning, at disse nye slagtebåde har fået millioner i offentlig støtte og disse selvsamme både, nu af myndighederne får nu en ren kold skulder, ved at man nu hindre bådene i at arbejde som tilsigtet. Spild af penge og offentlige midler. Myndighederne burde have snakket sammen om dette problem for længe siden. Det er ikke sket, men trods den åbenlyse fejl, ændres Fiskeriministerens afgørelse nok næppe. For Norge sætter stadigvæk højest arbejdspladserne langs kysten, og det faktum at fisken derfor skal forarbejdes lokalt og ikke på en slagte-båd i Nordsøen.

Du kan læse FiskerForum´s artikel »Vellykket anløb af Hav Lines nye slagteskib« her

Du kan også læse artiklen i Fiskeribladet.no »Nesvik kom med et klokt slakte-nei« her. (norsk)

Kilde: Fiskeribladet.no FiskerForum.dk