Norsk kritik af ICES-rådene for tobis

Norsk kritik af ICES-rådene for tobis

Det er det norske Havforskningsinstitut, der således kritisk angriber kvotemålene for det østlige Nordsø område 3, med at de er sat for højt i 2014.

De sidste par år er kvotemålene for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat blevet inddelt i 7 områder af ICES. Her henleder det norske institut, der ellers er enige om kvotetildelingen i de andre områder, at især område 3, Østlige Nordsø, hvor kvotemålet i 2013 var på 78.331 tons og for 2014 knapt 200.000 tons mere, nemlig 270.000 tons, ikke bør være sat så højt.

Det er den bestands ansvarlige ved det norske Havforskningsinstitut, Espen Johnsen der udtaler, at de norske togter har vist, at 2010 samt 2011 årgangen af tobis var svage og at 2012 årgangen moderat. Dette skulle efter Johnsens mening og vurdering give en mindre mængde tobis og en begrænset udbredelse. Han er derfor kritisk overfor ICES kvoteråd i samme område, for som han siger, bygger dette på et meget højt skrabetogt estimat af 2013 årgangen.

Han påpeger at områdedækningen i den østlige Nordsø har været dårlig, samt at der ved ICES togtet, havde været en del metodeproblemer i opgørelsen. Hvilket gav sig udslag i at skrabetogt estimatet af 2012 årgangen under togtet i 2012, var sat for højt i område 3. Noget der ivrigt bliver diskuteret i ICES, men som ikke er kommet til udtryk i selve kvoterådet for område 3 i 2014.

Akustisk overvågningstogt i norsk område.
Espen Johnsen fortæller videre, at Norge har iværksat sit eget overvågningstogt af tobis i den norske økonomiske zone, helt uafhængigt af rådene fra ICES. Det norske Havforskningsinstituttet kortlægger hvert år udbredelsen og mængden af tobis i området ved at benytte akustisk overvågning. Dette har vist sig, som en mere sikker og pålidelig måling af tobis årgangene i norsk zone. Igen i år foretager instituttet disse akustiske målinger og vil komme med deres vurdering i løbet af marts måned og de vil være på plads med et endeligt råd for 2014 i midten af maj, slutter den bestandsansvarlige ved det norske Havforskningsinstitut Espen Johnsen.

Læs norges kritiske indstilling til ICES rådene for tobis her.