Boykot af færøske fisk behandles nu at WTO

Boykot af færøske fisk behandles nu at WTO

WTO har nedsat et tvistløsningspanel til behandling af EU`s økonomiske sanktioner mod Færøerne.

EU indførte i sommers, sammen med Norge, sanktioner mod den nordatlantiske ø gruppe Færøerne, efter længere tids forhandlinger og forsøg på at nå til enighed, om nye kvoter for atlantisk-skandinavisk sild og makrel, uden held.

Sanktionerne, der stadigt gælder for færøske fartøjer, indebærer forbud mod fisk eller transporter af sild og makrel eller produkter fra Færøerne, som skulle have været landet i EU’s havne. Et forbud der dog er undtaget force majeure eller nødstilfælde, som omtalt i artikel 18 i De Forenende Nationers Havretskonvention fra 1982

Danmark støttede i sin tid op om Færøernes søgsmål med en fuldmagt, som den færøske fiskeriminister Jacob Vestergaard gjorde brug af og indbragte sagen for Verdenshandelsorganisationen WTO, for at tjekke lovligheden af blokaden.

Onsdag besluttet WTO så at nedsætte et tvistløsningspanel for at finde en løsning på den spegede strid. En beslutning der kommer oveni, at nye forhandlingerne netop indledes i næste uge med Norge og EU som den ene part og Island samt Færøerne som den anden, hvor man igen forsøger at nå til enighed om kvoterne for sild og makrel i det Nordatlantiske område.

EU har en økonomi der er 10.000 gange større end Færøernes, fortæller den færøske lagmand

Den færøske lagmand Kaj Leo Holm Johannesen, siger i en kommentar til beslutningen, på lagmandens hjemmeside, ”dette er et vigtigt skridt og den rette vej til at søge at få omstødt EUs økonomiske straffeforanstaltninger, som er et klart brud på EUs forpligtelser i henhold til WTO-aftalen.” Sanktioner, der ifølge den færøske lagmand, går stik imod WTOs frihandelsaftaler, hvori varenes frie bevægelighed, sikres mellem 159 lande.

Det færøske fiskersamfund har på grund af EUs sanktioner, været nødsaget til at finde andre afsætningskanaler for deres fisk, så en del er solgt til Rusland, Asien og Afrika.