Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl
Iltsvindetskal findes i den rekordvåde vinter 2018 / 2019, med stor udvaskning af næringsstoffer til følge, samt usædvanligt høje vandtemperaturer og i perioder fravær af kraftig vind. Foto: DCE kort over iltsvind indtil 16. august 2019.

Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl

Det er rigtigt, at vi næsten hvert år rammes af iltsvind i større eller mindre grad, men ét står klart, at udbredt iltsvind først og fremmest skyldes kvælstofudledninger og udvaskning af næringsstoffer, højere vandtemperature og i mindre grad eller slet ikke skyldes trawlfiskeri.

 

Så synderne for bundvendinger og dødt ålegræs samt lugten af svovlbrinte skal findes andre steder end i fiskeriet. Og for at komme nogle af fordommene lidt i forkøbet, så er udledningen af store mængder spildevand og næringsstoffer fra byernes rensningsanlæg, samt kvælstofudledningen og fosfor fra Landbruget, mere nærliggende som kilde til iltsvindet, end nogle enkelte fiskeres trawl-påvirkning af bunden.

 

Årsagen skal findes i den rekordvåde vinter 2018 / 2019, med stor udvaskning af næringsstoffer til følge, samt usædvanligt høje vandtemperaturer og i perioder fravær af kraftig vind. Det er den virkelige synder, der i år har ført til de store områder i de indre danske farvande, med lavt indhold af ilt.

 

Årets første iltsvindsrapport bliver for August måned 2019, der udgives af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitet. Udkommer ultimo August.

Så flere organisationers opråb i nyhederne TV2 om, at Danmarks have har åndenød, der går ud over fisk og biodiversitet i de danske farvande, er ikke forkerte, men midlerne der fremover skal forhindre eller mindske dette iltsvind, er set fra trawlfiskeriets side, helt forfejlet. Sæt i stedet fokus på de virkelige syndere og sæt ind hvor det virkeligt tæller. Se filmen om trawl-fiskeriet og spørg dig selv – hvad er det lige her, der overhovedet ødelægger noget som helst.