Udledningen af kvælstof til vores havmiljø er fortsat alt for høj

Det bekymrer ikke blot vores politikere, men også fiskerne, der på baggrund af det massive iltsvind vi så i sommers, har måtte konstatere, at kvælstofudledningen til vores farvande har været uforandret i over ti år. Det til trods for løfter og flere tiltag fra politisk hold, der skulle have reduceret udledningen, men ifølge den seneste NOVANA rapport ikke har vist forbedringer det seneste årti.

Fortsæt med at læseUdledningen af kvælstof til vores havmiljø er fortsat alt for høj

Fiskerne rammes af kraftigt iltsvind i de sønderjyske fjorde

  • Post category:Miljø

Livet som lille børsteorm eller musling er stærkt udfordret denne sommer i mindst fire sønderjyske fjorde, hvor ilt-koncentrationen i vandet er mellem 2 mg l og 4 mg l, hvilket betyder at ilt-forbruget i bundvandet er større end ilt-tilførelsen. Tilsvarende rammes det lokale fiskeri også hårdt, når havbunden lider og fiskene forsvinder.

Fortsæt med at læseFiskerne rammes af kraftigt iltsvind i de sønderjyske fjorde