Mette Gjerskov ærgrer sig over EU-sanktioner

Mette Gjerskov ærgrer sig over EU-sanktioner

Fødevareministeren ærgrer sig over, at EU’s medlemslande har givet grønt lys til at indføre sanktioner mod det færøske fiskeri. Mette Gjerskov mener, at parterne burde finde tilbage til forhandlingsbordet.
EU’s medlemsstater har i dag på forslag fra EU-Kommissionen besluttet at indføre sanktioner mod færøske fiskere, fordi man mener, at Færøerne har tildelt sig selv en for høj sildekvote i Nordatlanten. Og det er dybt beklageligt, mener fødevareminister Mette Gjerskov.

”Det er skuffende, at EU tager dette drastiske skridt overfor Færøerne. Det er et lille samfund, der er meget afhængig af sit fiskeri. Og vi mener fra dansk side, at alle muligheder for forhandling skal være udtømte, inden man skrider til sanktioner. Og det er de ikke endnu,” siger Mette Gjerskov.

Der blev dog på dagens møde lyttet til nogle af de danske bekymringer. Sanktionerne medfører bl.a., at Færøerne ikke vil kunne lande eller sælge sild og makrel til EU. Dog vil sanktionerne først træde i kraft efter en teknisk gennemskrivning af forslaget.

Derudover har Kommissionen opgivet truslen om at forbyde eksport af fiskefartøjer, fiskeredskaber og forsyninger fra EU til Færøerne, som er nødvendige for at fiske sild. Danmark stemte imod forslaget og har hele tiden arbejdet for en forhandlingsløsning.

”Fra dansk side har vi, siden vi blev bekendt med sanktionstruslen, arbejdet aktivt i EU sammen med Færøerne for at få genstartet kvoteforhandlingerne og undgå sanktioner. Det har vi gjort, fordi vi vægter rigsfællesskabet højt, samtidig med at vi selvfølgelig også er optaget af hensynet til et bæredygtigt fiskeri,” siger Mette Gjerskov.

Fødevareministeren hæfter sig ved, at kyststaterne skal til forhandlingsbordet i september for at drøfte næste års kvote.

”Jeg oplever stadig, at der er vilje til at forhandle, og det er derfor, at jeg synes, EU farer for hurtigt frem med sanktioner. Desuden burde man søge konflikten løst inden for rammerne af Havretskonventionen i stedet for at lave sanktioner,” siger Mette Gjerskov.

Som medlem af EU skal Danmark også implementere sanktionerne over for Færøerne.