Makrelkonflikt med store økonomiske konsekvenser

Makrelkonflikt med store økonomiske konsekvenser

Danske fiskeres MSC certificering af makrel fra Nordøst Atlanten i risiko for at blive trukket tilbage.
Den igangværende konflikt mellem Island/Færøerne og EU/Norge er på vej til at få vidtrækkende økonomiske konsekvenser.

Makrel forarbejdes til mel og olie
På Færøerne og Island er der ikke lokal kapacitet til at konsumbehandle de store mængder makrel, der i øjeblikket fiskes. Og eksportmulighederne af fersk, ukonserveret makrel er begrænsede, idet Norge har udstedt landingsforbud af makrelfangster fra skibe, der bærer et af de to berørte landes flag. Og i EU er der, om end uofficielt, indledt en boykot, der forsøger at holde Færøske fartøjer ude af markedet.

Derfor landes i øjeblikket store mængder konsumegnet makrel til fiskemelsproduktion i Island og på Færøerne. På trods af et højt olieindhold i sommermakrel, afregnes fiskerne her en meget lavere pris, end hvad konsum markedet traditionelt betaler for den skattede tunfisk. Makrel til mel og olie rapporteres afregnet til priser på omkring 2,75 – 2,80 danske kroner/kg. Konsummakrel forventes at koste 2,5-3 gange mere.

EU og Norges pelagiske flåder står netop nu overfor at indlede årets makrel fiskeri. Hvilke prismæssige konsekvenser atlantkonflikten vil få på kort sigt, er det endnu for tidligt at spå om. De berørte nationers samlede makrel fiskeri er for nuværende ikke biologisk bæredygtigt, og hvis konflikten ikke snart løses, vil det koste i forhold til forbrugerloyaliteten og på det punkt rammes EU og Norges makrelfiskere.

MSC certifikat i fare for at blive tilbagetrukket
MSC er garantistempel for bæredygtighed og blandt forbrugerne kendt som et tillidsmærke. Makrel har i EU og Norge været regionale bannerførere og tidligt fremme med MSC certificering.

Certifikatet er bragt i risiko grundet summen af de kvoter, som er fastsat af de lande, der fisker på makrelbestanden, overstiger den mængde, som ICES anbefaler som maksimum fangst.

De certificerede organisationer og rederier har fra MSC Organisationen fået frist frem til udgangen af 2011 til at indgå internationale aftaler, der bringer udnyttelsen indenfor rammen af de biologiske anbefalinger. Såfremt det arbejde ikke lykkes, tilbagetrækkes alle certificeringer af makrel fra det Nordøstatlantiske område og en forbrugerreaktion med faldende priser må forventes.