Brisling sæsonen er indledt

Brisling sæsonen er indledt

Efterårsfiskeriet efter brisling er i gang. En række mindre fartøjer benytter i den forbindelse Hvide Sande som basehavn. På enkelt dage landes her op mod 1.000 tons.
To af de deltagende både er Sønderborg skibene SØ 31 ”Anette Heinrich” og SØ 265 ”Thronder”, der sammen slæber dobbelt.

To af de deltagende både er Sønderborg skibene SØ 31 ”Anette Heinrich” og SØ 265 ”Thronder”, der sammen slæber dobbelt.
Skipper Palle Heinrich mener starten har været acceptabel, om end ikke prangende; ”I sidste uge fiskede vi ca. 300 tons ud for Helgoland”, forklarer han.
Nordsø brisling anvendes i stort omfang til produktion af mel og olie. Og den brisling der landes i Hvide Sande, afsættes da også til jyske melfabrikker.
Palle Heinrich håber de to Sønderborg indregistrerede trawlere kan forblive i brislingfiskeriet frem mod årets udgang. Egne kvoter rækker ikke, men der byttes løbende fisk med andre ”Vi bytter mange fisk; torsk og hummer har vi f.eks. byttet væk” forklarer Palle Heinrich, der dermed også sparer en del arbejde med at rigge om, mellem de forskellige fiskerier.
Den nye reguleringsform er, i flg. Palle Heinrich en positiv udvikling; ”Nu kan man koncentrere sig om det man er i gang med”.