Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2020
fiskeristyrelsen

Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2020

Jf. § 156 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 155 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 2 af 19. december 2019 om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen.

Torsk i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 2.625 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.250 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 8.250 kg

Torsk i Skagerrak
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Torsk i Kattegat
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 150 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 500 kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 900 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.700 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 4.500 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 100 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Tunge i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 170 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 340 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 510 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Rødspætte i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 2.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 6.000 kg

Rødspætte i Skagerrak
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 800 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.600 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 2.400 kg

Rødspætte i Kattegat
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.875 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.750 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 5.625 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 2.925 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.850 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 8.775 kg

Jomfruhummer i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 160 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 480 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 960 kg

**Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat **
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 75 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 150 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 225 kg

Kuller i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 100 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kulmule i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 25 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Pighvar og slethvar i Nordsøen
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 100 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Brisling i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 500 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.500 kg

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24.
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 50 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 100 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 150 kg

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 25-32.
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 200 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Laks i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 50 stk.
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 100 stk.
 • Fartøjer på 9 meter og derover 200 stk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.