Tobis: Hvorfor pokker gør Danmark ikke som Norge

Tobis: Hvorfor pokker gør Danmark ikke som Norge

Det kan lyde lidt naivt – men hvorfor pokker gør vi ikke som nordmændene. Netop i disse dage foregår der et togt i Nordsøen, hvor norske forskere skal finde grundlag for en yderligere øgning af tobis-kvoten for i år. Men allerede nu kan man læse i nyhederne fra det norske Havforskningsinstitut, at forskerne regner med at kunne øge tobiskvoten til 110.000 tons, fra den nuværende tobis-kvote på 70.000 tons. Dvs. 40.000 tons tobis mere oveni kvoten.

Man fristes næsten til at sige, at råber de norske fiskere højt nok op, ja så får de også hvad de beder om. Fiskeriet efter Tobis i norsk område går forrygende og den første tobis-kvote på 70.000 tons er næsten opfisket nu.

Derfor kommer Havforskningsinstituttets udmelding, om endnu flere tobis til de norske industrifiskere, også meget rettidigt og belejligt.

Det norske Fiskeridirektoratet havde spurgt Havforsknings-instituttet om man på baggrund af det nuværende tobis-togt og dets resultater, allerede nu kunne rådgive om et løft af det nuværende kvoteloft. Argumentet skulle være, at med en øget tobis-kvote, kan fiskeriet forsætte uden pause, hvilket vil ligge mindre pres på fiskemelsfabrikkerne og samtidig bidrage til at den samlede tobis-kvote kunne opfiskes inden sæsonens afslutning omkring Sankthans.

Før det norske tobis-togt, var man spændte på størrelsen af årgangen af tobis der blev udklækket sidste år. På trods af en ikke helt fuldstændigt dækkende undersøgelse på nuværende, viser de foreløbige togt-resultater fra Nordsøen, at de flugter fuldstændigt med skrabetogtet fra december 2019, der viste at rekruteringen af nye tobis har været gode, og  tilsvarende har medført en øget vækst.

Meget sigende, lyder svaret fra det norske Havforskningsinstitut til Fiskeridirektoratet (norsk) »Svar på bestilling om evt. midlertidig økning i tobis-kvoten« – hvilket nærmest er en imødekommelse af en bestilling. Svaret lyder, uden krævet område-inddeling i øvrigt i tobisfiskeriet, at Havforskningsinstituttet giver et foreløbigt kvote-råd for tobis, med en øgning fra 70.000 tons til 110.000 tons. Det sker uden ændring i hvilke underområder som anbefales åbne. Sådan – det kan man da forstå. Sådan burde det danske system også fungere.

Det endelige kvote-råd for tobis i norsk område foreligger senest fredag den 15. maj 2020.