Forskergruppe er igang med et større sælprojekt i Limfjorden

Forskergruppe er igang med et større sælprojekt i Limfjorden

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der i gang med et større forskningsprojekt, hvor man tæller antallet af sæler i Limfjorden. De første optagelser med fly af de større hvilepladser for sæler i Limfjorden, har man konstateret betydeligt flere sæler i ynglesæsonen, som er en mulig indikator for, at antallet af sæler er noget større end man først har antaget.

Forskergruppen har mange undersøgelser i gang i Limfjorden, blandt andet nogle genetiske undersøgelser, for at konstaterer hvorfra sælerne stammer, men også for at følge sælernes migration og adfærd.

Mærkning af sælerne

Sælerne indfanges med garn, der er sat forholdsvis løst, så sælerne efter at være gået i »fælden«, fortsat kan trække sig op i vandoverfladen og frit trække vejret, indtil forskerne kan hente dem ind og påbegynde mærkningen.

Der arbejdes med to forskellige typer mærker på sælerne. Det første er satellitmærker, som optager lyd og gps signaler og den anden type, der også optager video af sælen samt dens 3D bevægelser i vandsøjlen. Det hele for at få en øget forståelse af sælernes bevægelsesmønster samt deres adfærd over og i vandet.

Håbet med undersøgelserne af sælerne i Limfjorden, er at få et mere indgående kendskab til pattedyrets færden og hvorledes dyrets genetiske struktur er. Men indtil da, fægter forskerne lidt i blinde, indtil de første resultater af undersøgelsen foreligger.

Fiskerne har en noget anden og et noget mere anstrengt og spændt forhold til de små glubske sæler. Sæler der direkte konkurrerer med fiskerne om fiskebestanden i Fjorden.

TvMidtVest skriver på deres side, at Naturstyrelsen netop har givet en enkelt tilladelse til at skyde et par sæler i den indre del af Skive Fjord i Limfjorden. Tilladelsen rækker kun frem til den 21. august. Men er en tilladelse der er givet til en specifik person, som indenfor perioden, kun må skyde to sæler indenfor 100 meters afstand fra et fast garn/net.

Jagttilladelsen er givet på baggrund af et øget angreb fra sælernes side på både fiskernes fangster og redskaber, men kan måske især i dette tilfælde, også forklares med at flere sæler er observeret i Karup Å på jagt efter fisk. Hvilket har fået lystfiskerne op i det røde felt og krævet aktion her og nu.

Noget bør gøres, for sælernes antal er tidoblet på bare fyrre år og udgør idag et større og større problem for erhvervsfiskerne langs kysterne og i de vestjyske fjorde.