Skarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:

  • Post category:Nyheder

Efter et afholdt Webinar, med deltagelse af Europaparlementets medlemmer af Renew Europe Group, kom MEP Emma Wiesner Sverige og MEP Nils Torvalds fra Finland samt assisterende formand for arrangementet og det virtuelle seminar omkring projektet »Baltic Seal and Cormorant Transnational Cooperation« (TNC), med en opfordring til EU og de nationale beslutningstagere om, at handle nu omkring de mange sæler og skarv der driver rovdrift på det kystnære fiskeri i Østersøen.

Fortsæt med at læse Skarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:

Miljøstyrelsen forlænger tilskud til regulering af sæler ved Bornholm

Det er helt klart et kæmpeproblem for de danske fiskere, med sultne og glubske sæler der æder og skambider fangsten, ødelægger garn og redskaber samt tæppebomber havbunden med parasitter og sælorm. På den baggrund udvider Miljøstyrelsen nu et eksisterende forsøgsprojekt, som tillader en vis regulering af gråsæler.

Fortsæt med at læse Miljøstyrelsen forlænger tilskud til regulering af sæler ved Bornholm

Norge tager anderledes hånd om sæl-problemerne

  • Post category:Nyheder

Selvom de norske sæl-jægere også har deres kontroverser med havforskerne, der ikke altid har samme opfattelse af, hvor mange sæler der egentlig findes i de norske områder, så fordoblede man sidste år fangsten af sæler, fra 101 tons forrige år til 200 tons sidste år.

Fortsæt med at læse Norge tager anderledes hånd om sæl-problemerne

Garnfisker fra Ærø slås både med sælerne og den offentlige mening

  • Post category:Fiskeri

Det er nærmest blevet en landeplage, hvor spættet sæl og grå-sælen, nu hærger rundt i de indre danske farvande. Til stor fryd for nogle, der tager på sæl-safari for at komme tæt på en sæl, hvor de både syntes de er åhhh så nuttede og kære, mens andre igen bander de selvsamme sæler længere væk end langt.

Fortsæt med at læse Garnfisker fra Ærø slås både med sælerne og den offentlige mening

Eksplosiv stigning i sæl-bestanden går ud over torsken

  • Post category:Nyheder

I et interview med direktør Jens Stubkjær fra Atlantic Marine Protein, handler det om én af direktørens mærkesager, sæler i og omkring Grønland, samt hvorledes fredningen af sæler i dette område har rykket ganske voldsomt på balancen i økosystemet.

Fortsæt med at læse Eksplosiv stigning i sæl-bestanden går ud over torsken

Torsken har det rigtig skidt i Østersøen – tæt på kollaps

  • Post category:Nyheder

Det konstaterer DR.dk efter et interview med førende forskere ved DTU Aqua, som direkte adspurgt fortæller, »Iltsvind, orm og sult plager torskene i den østlige Østersø,« og situationen er nu kommet så vidt, at nogle forskere sætter ekstra streg under, for de mener ikke vi kan nå at redde torsken - toget er kørt for torsken i den østlige Østersø.

Fortsæt med at læse Torsken har det rigtig skidt i Østersøen – tæt på kollaps

Miljøorganisationerne tavse efter sælerne er fundet skyldige i natur-ødelæggelser

  • Post category:Foreninger

De natur-aktive »Bevar Mig Vel - organisationer«, som Greenpeace, WWF (Verdensnaturfonden) og FN (Danmarks Naturfredningsforening), der som målsætning har at redde naturen og alle dens dyr og fisk på kloden, har bænket sig, efter eksperter og flere forskere nu peger på sælerne, som værende en stor trussel mod den øvrige natur i havet.

Fortsæt med at læse Miljøorganisationerne tavse efter sælerne er fundet skyldige i natur-ødelæggelser