Foredrag – Parasitter i fisk, er det farligt

Foredrag – Parasitter i fisk, er det farligt

Hvert år melder ca. 300 forskere sig til Forskningens Døgn, hvor man kan bestille et foredrag af en forsker på Forskningens Døgns hjemmeside.

En oplagt idé til et foredrag indenfor fiskeribranchen, for både fiskere, brache- og organisationsfolk kunne være professor Kurt Buchmanns foredrag »Parasitter i fisk – er de farlige«.

Emnet om parasitter og orm dukker med jævne mellemrum op, når opmærksomheden og fokus henledes på sælernes hærgen langs vores kyster, til stor gene for fiskerne og deres redskaber. Sidst med de mange sælorm i torsken i Østersøen m.m.

Professor Kurt Buchmann fortæller om fiskenes snyltere og deres betydning for vor sundhed. Fisk kan huse masser af snyltere. Nogle mere skadelige end andre og visse af dem kan tilmed fremkalde sygdom hos mennesker.

Kurt Buchmann er professor i akvatisk patobiologi og leder Dansk Fiskeimmunologisk Forskningscenter (www.dafinet.dk). Desuden leder Kurt Buchmann forskeruddannelsesprogrammet SCOFDA, der arbejder på udvikling af bæredygtig kontrol af fiskesygdomme indenfor akvakultur. Buchmann´s hovedinteresser er centreret omkring interaktioner mellem fisk og patogener i vandmiljøet. Specielt fokuseres på immunologiske aspekter ved parasit- og bakterieinfektioner og muligheder for at fremstille beskyttende vacciner, der kan bane vejen for en bæredygtig produktion af fødevarer i det akvatiske miljø. Projekterne drejer sig pt om fiskedræberinfektioner, rødmundssyge, furunkulose, Gyrodactylusinfektioner samt nematodinfektioner. Kurt Buchmann´s forskergruppe består af to lektorer, tre postdocs, tre forskningsassistenter, to ph.d.studerende, en laborant samt en specialestuderende og to bachelorstuderende. 

Se foredragskataloget her

Hvordan bestiller man et foredrag

Hvert år melder cirka 300 forskere sig til med et foredrag på Forskningens Døgns hjemmeside.

Du skal ikke være oprettet som arrangør for at bestille et foredrag, med mindre foredraget er til et åbent arrangement, hvor det er et krav, at arrangementet oprettes i Forskningens Døgns eventkalender.

For at bestille et foredrag skal du opfylde nedenstående betingelser:

  • Du kan samle et publikum på mindst 20 personer
  • Du kan stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum
  • Foredraget er gratis, men du skal kunne dække eventuelle transportomkostninger for forskeren, hvis denne ikke er tilknyttet et universitet

For at bestille et foredrag, skal du klikke på den dag og det tidspunkt du ønsker at bestille foredraget og udfylde formularen. Du vil indenfor de efterfølgende dage modtage en mail med bekræftelse eller afvisning af din bestilling. Da nogle forskere udbyder deres foredrag i flere landsdele, kan der være nogle tidsmæssige og geografiske udfordringer i at nå fra det ene foredrag til det næste.

Når du har modtaget en beskæftigelsesmail af din bestilling, er det dit ansvar, at aftale de videre detaljer med forskeren.

Deadlines for Bestil en Forsker

Foredragskataloget er åbent for bestillinger 1. marts 2018. Foredragskataloget lukker for bestillinger 3. april 2018. Foredrag afholdes i hele landet under Forskningens Døgn fra den 20.R11;26.april 2018