Fiskeristyrelsen har en ny eLog version klar til installation

Fiskeristyrelsen har en ny eLog version klar til installation

Den nye version og den tilhørende øvelses version (dummy) kan hentes på hjemmesiden under Erhvervsfiskeri/Indberetning og føring af logbog/Elektronisk logbog

eLog version 10.1.0 skal være installeret senest den 15. april 2018. Men for fartøjer, der deltager i tobis fiskeri skal eLog version 10.1.0 være installeret inden fiskeriet efter tobis påbegyndes.

Teknisk service – indberetning, meldinger og eLog

Du kan her finde information om nyheder og teknisk status på indberetninger, meldinger og elektronisk logbog.

eLog Version 10.1 og eLog dummy

Her har du mulighed for at downloade en dummy version af den elektroniske logbog.

I forhold til de tidligere versioner indeholder den nye version en række vigtige ændringer, hvoraf følgende skal fremhæves:

  • ved afrejse skal fartøjets EU identifikation angives. (For ikke at skulle angive EU identifikation ved hver afrejse, anbefales det at indføje oplysningen under »indstillinger/forudfyldte oplysninger«.)
  • ved hver fangst skal økonomisk zone fremover udfyldes med den nationale økonomiske zone, også selvom fangstrejsen kun foregår inden for EUR17;s fiskeriområde. Ændringen skyldes nye EU krav til udveksling af fangstoplysninger mellem EU medlemslandene.
  • i landingserklæringen, skal landingsdato udfyldes med den dato, hvor landingen er afsluttet.

Herudover er en række mindre fejl og uhensigtsmæssigheder rettet.