Fiskeristyrelsen reagerer med en kommentar til en artikel i FiskerForum.dk

Det drejer sig om Fiskeristyrelsens nye version af E-log, der under en overskrift i FiskerForum.dk, »Den nye version af E-log virker på nogle områder absurd og det vækker undren«. Artiklen er også skrevet på baggrund af den seneste tids megen tale om afbureaukratisering. Det har fået styrelsen til at henvende sig med følgende kommentar.

Fortsæt med at læseFiskeristyrelsen reagerer med en kommentar til en artikel i FiskerForum.dk

Hent den nye eLog version – eLog version 12

Den nye E-log-klient er nu klar og kan downloades på vores hjemmeside. Den nye løsning imødekommer en række af de konkrete ønsker om tekniske forbedringer, som er kommet frem under vores besøg på havnene rundt om i landet. Herudover vil den E-log-klient håndtere en række af de ændringer i data, der har været nødvendige at justere som følge af Brexit.

Fortsæt med at læseHent den nye eLog version – eLog version 12