Sverige: Nu skal olien fjernes fra gamle skibsvrag

Sverige: Nu skal olien fjernes fra gamle skibsvrag

Den første sanering af farligt affald i svenske farvande er nu afsluttet. I alt blev 730 liter olie pumpet fra vraget Thetis udenfor Smögen i Sotenäs kommune, som har kystlinje ud imod Skagerak.

Den svenske Havs- och vattenmyndigheten, HaV, er meget tilfredse med oprensningen af R03;R03;Thetis, som var det første, indledende pilotprojekt. Metoden er at undersøge og

derefter rense op i skibsvrag langs kysterne ved hjælp af fjernstyrede, undersøiske robotter.

Risiko for forurening

Fiskefartøjet Thetis sank i 1985 med lasten fuld af sild – lige over en sømil fra Kungshamns havn. Ombord var desuden omkring 22 kubikmeter dieselolie. HaV har påpeget, at der var risiko for, at olien ville lække ud over en kort periode, og dermed

forårsage store skader i både havmiljøet og på land. Thetis ligger i et meget følsomt øhav med store naturværdier.

Vraget var velegnet til det første pilotprojekt, da det ligger på 30 meter´s dybe og tæt på en havn. Ved oprensningen af R03;R03;Thetis blev der blandt andet benyttet en ny metode, hvor

undervandsrobotter borede huller i vraget for at nå ind til olien og pumpe den op.

Dykkere var dog efterfølgende sendt ned for at foretage en manuel inspektion, og kunne dermed konstatere, at al olie var blevet fjernet. Prisen for projektet var på i alt 4,7 millioner SEK.

Tusindvis af skibsvrag

Der ligger omkring 7.000 skibsvrag langs de svenske kyster, og 300 af disse er klassificeret som potentielt miljøskadelige.

Omkring 30 af vragene udgør en akut miljøfare, da de indeholder store mængder olie. Den svenske regering vil investerer 25

millioner SEK om året over de næste 10 år til arbejdet med at reducere miljørisici fra skibsvragene.

Ifølge regeringen kan mellem et og tre miljøskadelige vrag rengøres årligt.