Forbud mod rationsfiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak

Forbud mod rationsfiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak

Den til rationsfiskeri disponible mængde af tobis for forvaltningsområderne 1r og 2r på i alt 22.920 tons er snart opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår med virkning fra lørdag den 20. maj 2017.

Forbud mod at medbringe og lande tobis fanget på rationsvilkår træder i kraft med virkning fra tirsdag den 23. maj 2017.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. maj 2017