Staten overdrager 78.000 m2 til Esbjerg Havn

Staten overdrager 78.000 m2 til Esbjerg Havn

I Esbjerg er der tryk på kedlerne, og havnepladsen er begrænset og meget trang efterhånden. Derfor er Statens overdragelse af et 78.000 m2 stort havneområde til Danmarks største offshore Havn, yderst velkomment.

Et større område af Esbjerg Havn har tidligere været brugt til tørring og midlertidig opbevaring af opgravet havbund fra havnebassinerne. Nu har Kystdirektoratet omdannet de såkaldte tørrefelter til et brugbart havneareal på størrelse med ca. 11 fodboldbaner, og det bliver overdraget til havnen tirsdag den 16. maj 2017.

»Det har været en stor udfordring at omdanne tørrefelterne. En enkelt del i en havvindmølle kan veje helt op til 500 ton, så kravene til et moderne havneareal var store. Mig bekendt er der ikke lignende projekter i Danmark, og vi har fundet en løsning, som har givet et godt resultat i form af et stærkt og brugbart havneområde,« fortæller Signe Ingvardsen, projektleder i Kystdirektoratet i en pressemeddelse.

Arealet har fungeret som tørrefelt siden 1980R17;erne, og i 2007 overtog Kystdirektoratet opgaven med at nedlægge tørrefelterne og omdanne dem til brugbart havneareal. Det tørrede havbundsmateriale var blødt og ville ikke kunne bære bygninger eller kørsel med tunge køretøjer. Derfor er der nu blandet cement i arealet og kørt godt en halv meter stabilgrus ud for at øge bæreevnen. For Esbjerg Havn falder den ekstra plads på et tørt sted. »Der er stor interesse for plads på Esbjerg Havn blandt andet til møllevinger, der er over 75 meter lange. Derfor betyder det nye areal meget for havnen og ikke mindst for vores kunder. Vi planlægger allerede for området, og på det første stykke, som er taget i brug, er der ved at blive opført en lagerhal,« fortæller Jesper Bank, der er salgsdirektør for Esbjerg Havn.

Nedlukningen af tørrefelterne og overdragelsen til havnen er første trin i projektet Ren Havn, som Folketinget har afsat 265 mio. kroner til.

Læs mere om projektet i Esbjerg og om vejen til Ren Havn i Esbjerg 2025.

Fakta

  • Det tidligere tørrefelt har fået tilført 140 kg cement pr. m³ for at kunne bære tunge havneaktiviteter.
  • Særligt udviklede maskiner har blandet cementen ned i havbundsmaterialet
  • Esbjerg Havn mangler plads og udvider på land i år med 250.000 m²
  • Esbjerg Havn dækker i alt et areal på 4.500.000 m²
  • Staten oprenser hvert år havnebassiner i Esbjerg Havn for at sikre tilstrækkelig sejldybde
  • Det havbundsmateriale der i dag ikke kan bortskaffes på havet, køres bort til en miljøvirksomhed
  • Kystdirektoratet er i gang med at søge om tilladelse til et affaldsdepot frem til 2025. Når Ren Havn projektet er gennemført i 2025, skal det oprensede materiale være så rent, at det kan sejles ud og udlægges på havbunde