De norske kompetancecentre Havforskningsinstituttet og NIFES sammenlægges

De norske kompetancecentre Havforskningsinstituttet og NIFES sammenlægges

I et nyligt offentliggjort regeringsforslag, tænkes Havforskningsinstituttet (HI) og NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) slået sammen til et institut.

Baggrunden er en forventet kraftig vækst i den marine sektor i årene fremover, hvilket øger behovet for mere viden og et større tværfagligt samspil. Med det nye institut, forventer den norske fiskeriminister Per Sandberg, at Norge får et bredere og mere konkurrencedygtigt institut, der også kan gøre sig gældende internationalt.

Hvis planen godkendes vil det nye institut slå dørene op den 1. januar 2018.

Havforskningsinstituttet har 800 ansatte og hovedkontoret ligger i Bergen, med afdelinger i både Tromsø, Flødevigen, Matre og Austevoll. NIFES har alle sine aktiviteter i Bergen, og har ca. 160 ansatte.

Havforskningsdirektør og professor Sissel Rogne bliver ny direktør for det sammenlagte institut, og hun siger i en kommentar, »at fusionen vil give en større bredde og bedre muligheder for at arbejde helthjertet med forvaltningen af havet og kystens resourcer.«

Ole Arve Misund, der er direktør på NIFES, er netop blevet udnævnt til direktør for Polarinstituttet, som han tiltræder den 1. september 2017. »Sammenslægningen af Havforskningsinstituttet og NIFES giver mulighed for en en mere omfattende og bredere rådgivning, end tidligere«, slutter Ole Arve Misund og tilføjer, at både ham selv og Sissel Rogne, inden den 15. oktober i år, skal have udformet den nye fælles struktur for det nye institut.