fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV

Melding fra fiskeridirektøren
J-252-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011
Erstatter: J-237-2010
Gyldig fra: 07. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 08. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 7. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 1. desember 2010 om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011, gjøres det følgende endringer:

§ 3 oppheves.
Etterfølgende bestemmelser gis nye fortløpende numre.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011

Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011:

Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii)
Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus)
Blå antimora (Antimora rostrata)
Dolkfisk (Aphanopus carbo)
Iceland catshark (Apristuris spp.)
Vassild (Argentina silus)
Beryx (Beryx spp.)
Brosme (Brosme brosme)
Gulper shark (Centrophorus granulosus)
Brunhå (Centrophorus squamosus)
Islandshå (Centroscyllium fabricii)
Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis)
Bunnhå (Centroscymnus crepidater)
Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis)
Havmus (Chimaera monstrosa)
Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
Havål (Conger conger)
Skolest (Coryphaenoides rupestris)
Spansk håkjerring (Dalatias licha)
Gråhå (Deania calceus)
Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus)
Stor svarthå (Etmopterus princeps)
Svarthå (Etmopterus spinax)
Hågjel (Galeus melastomus)
Mouse catshark (Galeus murinus)
Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)
Kamtann hai (Hexanchus griseus)
Orange roughy (Hoplostethus atlanticus)
Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus)
Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis)
Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus)
Ulvefisk (Lycodes esmarkii)
Isgalt (Marcrourus berglax)
Blålange (Molva dypterigia)
Lange (Molva molva)
Mora (Mora moro)
Tornhå (Oxynotus paradoxus)
Flekkpagell (Pagellus bogaraveo)
Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp)
Vrakfisk (Polyprion americanus)
Rundskate (Raja fyllae)
Isskate (Raja hyperborea)
Svartskat (Raja nidarosienus)
Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica)
Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens)
Lusuer (Sebastes viviparus)
Håkjerring (Somniosus microcephalys)
Spiny skorpionfisk (Trachyscorpia cristulata).
§ 2 Antall fiskedøgn og fartøy
Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 508 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område).

Unntaket gjelder ikke for orange roughy, jf. § 1 nr 28.

§ 3 Garnforbud
Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område).

§ 4 Utkastforbud
Det er forbudt å foreta utkast av haiarter nevnt i § 1 som er død eller døende.

Det er forbudt å ha om bord eller lande haifinner som overskrider 5 % av den totale vekten av hai om bord.

Det er forbudt å ha om bord eller lande fangster av hai tatt i strid med disse bestemmelsene.

§ 5 Bifangst
Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt.

§ 6 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 508 fiskedøgn.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

MBK/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-252-2010
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011
Erstatter: J-237-2010
Gyldig fra: 07. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 08. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 7. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 1. desember 2010 om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011, gjøres det følgende endringer:

§ 3 oppheves.
Etterfølgende bestemmelser gis nye fortløpende numre.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011

Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011:

Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii)
Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus)
Blå antimora (Antimora rostrata)
Dolkfisk (Aphanopus carbo)
Iceland catshark (Apristuris spp.)
Vassild (Argentina silus)
Beryx (Beryx spp.)
Brosme (Brosme brosme)
Gulper shark (Centrophorus granulosus)
Brunhå (Centrophorus squamosus)
Islandshå (Centroscyllium fabricii)
Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis)
Bunnhå (Centroscymnus crepidater)
Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis)
Havmus (Chimaera monstrosa)
Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
Havål (Conger conger)
Skolest (Coryphaenoides rupestris)
Spansk håkjerring (Dalatias licha)
Gråhå (Deania calceus)
Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus)
Stor svarthå (Etmopterus princeps)
Svarthå (Etmopterus spinax)
Hågjel (Galeus melastomus)
Mouse catshark (Galeus murinus)
Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus)
Kamtann hai (Hexanchus griseus)
Orange roughy (Hoplostethus atlanticus)
Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus)
Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis)
Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus)
Ulvefisk (Lycodes esmarkii)
Isgalt (Marcrourus berglax)
Blålange (Molva dypterigia)
Lange (Molva molva)
Mora (Mora moro)
Tornhå (Oxynotus paradoxus)
Flekkpagell (Pagellus bogaraveo)
Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp)
Vrakfisk (Polyprion americanus)
Rundskate (Raja fyllae)
Isskate (Raja hyperborea)
Svartskat (Raja nidarosienus)
Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides)
Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica)
Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens)
Lusuer (Sebastes viviparus)
Håkjerring (Somniosus microcephalys)
Spiny skorpionfisk (Trachyscorpia cristulata).
§ 2 Antall fiskedøgn og fartøy
Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 508 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område).

Unntaket gjelder ikke for orange roughy, jf. § 1 nr 28.

§ 3 Garnforbud
Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område).

§ 4 Utkastforbud
Det er forbudt å foreta utkast av haiarter nevnt i § 1 som er død eller døende.

Det er forbudt å ha om bord eller lande haifinner som overskrider 5 % av den totale vekten av hai om bord.

Det er forbudt å ha om bord eller lande fangster av hai tatt i strid med disse bestemmelsene.

§ 5 Bifangst
Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt.

§ 6 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 508 fiskedøgn.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann